URUCHAMIANIE


Przy pierwszym załączeniu zapłonu (każdorazowo po odłączeniu akumulatora) na wyświetlaczu pojawia się napis:

Oznacza on gotowość na przyjęcie kodu aktywującego. Kod jest standardowy, aby go wprowadzić wykonaj następującą czynność:


 

USTAWIANIE ZEGARA


Aby zaprogramować godzinę wyświetlaną przez zegar wykonaj poniższą sekwencję (przykładowa godzina 17:59):


 

ZEROWANIEWprowadzenie dwóch zer powoduje zerowanie wszystkich funkcjiProgramowanie poszczególnych funkcji

 

W przypadku błędnego wprowadzenia parametru naciśnij Entrée i zacznij programowanie żądanego parametru od początku.

 

ALARM CZASOWY


Po naciśnięciu przycisku funkcji którą chcesz zaprogramować - naciśnij Entrée i wprowadź żądany parametr - zakończ naciskając klawisz Réserve następnie Entrée:Zaprogramowany czas alarmu nie może kończyć się dwoma zerami! Wyłączenie alarmu - naciśnij dowolny przycisk. Aby uaktywnić alarm mimo wyłączonego silnika - naciścnij zero.

 

ALARM DYSTANSU


Po naciśnięciu przycisku funkcji którą chcesz zaprogramować - naciśnij Entrée i wprowadź żądany parametr - zakończ naciskając klawisz Réserve następnie Entrée

W przypadku alarmu dystansu możesz zaprogramować trzy różne odległości - największa możliwa to 9999 km. Aby odczytać zaprogramowane odległości - naciśnij przycisk Alarme - zostaną one kolejno wyświetlone. Przykłady programowania funkcji:


 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

 

Komputer wyświetla pozostałą w zbiorniku ilość paliwa na podstawie zaprogramowanej pojemności (52 lub 66l). W celu zaprogramowania pojemności zbiornika wykonaj poniższą sekwencję:


 

Przed ponownym tankowaniem naciśnij Réserve - wyświetli się pozostała ilość paliwa - np. 5l, następnie naciśnij Entrée i wstukaj 500. Jeżeli dotankowujesz 30 litrów naciśnij w dalszej kolejności + 30000 + Entrée. Poniżej obrazujący to przykład:


 

CZAS PRZYJAZDU

 

Przewidywany czas podróży obliczany jest na podstawie zaprogramowanego przewidywanego do pokonania dystansu. Po zaprogramowaniu dystansu - funkacja Arrivee jest nieaktywna przez ok. 7 minut. Dopiero po takim czasie jazdy na podstawie średniej prędkości obliczany jest czas potrzebny do pokonania zadanego dystansu.

tłumaczenie z niemieckiego - Zbyszek Rytel

opracowanie i testowanie Piotr Biegała

w html ubrał - p0li