Do pracy komputerowych programów diagnostycznych konieczne jest zbudowanie niewielkiego interfejsu K-Line. Istnieje kilka wariantów takiego układu. Dla zmniejszenia prawdopodobieństwa słabej komunikacji z zespołem zasilania opracowano schemat oparty na specjalistycznym układzie scalonym MC 33199D.

W budowie interfejsu zastosowano układ scalony stabilizujący +5V LM2931, który może być zastąpiony układem 78L05 z uwzględnieniem położenia jego wyjąć.

Układ scalony ICL232CPE może być zamieniony na MAX232, jednak wtedy konieczna jest zmiana nominałów kondensatorów buforowych

Schemat interfejsu K-line

schemat interfejsu K-Line

Płytka drukowana zaprojektowana dla umieszczenia w obudowie przejściówki 9 PIN -> 25 PIN i łączy się z zainstalowanym tam złączem krótkimi przewodami. Wymiary na szkicu podane są w milimetrach.

Rysunek płytki drukowanej interfejsu K-Line


płytka drukowana interfejsu K-Line

 

Gotowy interfejs K-Line


Ôîňî ďĺđĺőîäíčęŕ K-Line

napisał: ??????

tłumaczył: Radek Rola

w html ubrał: p0li