Jest wielu producentów i wiele marek samochodów, mnóstwo modeli i wersji na współczesnych drogach, ale jak dobrze wiadomo nic nie równa się z Citroenem z i jego doskonale zaprojektowanymi pojazdami szczególnie w odniesieniu do komfortu zawieszenia, sterowności i stabilności.

W tej książce spróbujemy opisać jak funkcjonują różne systemy samochodu, choć w żadnym razie nie mamy zamiaru zastępować instrukcji obsługi samochodu lub innych fabrycznych opisów obsługi. Dlatego też ilustracje są schematyczne i skupiają się raczej na ukazaniu podstaw działania niż każdego najmniejszego detalu.

Podręcznik ten nie jest ściśle związany z żadnym określonym modelem, ale opisuje systemy i rozwiązania, które znalazły zastosowanie w szerokiej gamie modeli ze znamienitej linii DS, ID, CX, GS, GSA, BX, XM, Xantia, Xsara i C5

Spis Treści:


System wtrysku paliwa

Elektroniczny wtrysk paliwa


Silnik spalinowy potrzebuje, aby działać mieszaniny paliwa i powietrza. Mogłoby to być zadanie dla gaźnika lub wtrysku - dostarczanie idealnej mieszanki. Niestety cos takiego jak mieszanka idealna nie istnieje.

Spalanie całkowite jak nazywają to chemicy, potrzebuje powietrza i paliwa w stosunku 14.7 do 1 (w stosunku stachometrycznym). Być może to stwierdzenie usatysfakcjonowałoby naukowca, lecz realne warunki w silniku wymagają nieco odmiennej definicji.

Do opisu mieszanki wchodzącej do silnika, używamy stosunku prawdziwej mieszanki do mieszanki stachometrycznej, nazywanego dalej lambda (L); L=1 oznacza mieszankę o proporcjach idealnych chemicznie, L<1 oznacza mieszankę bogatą a L>1 ubogą.

Najlepszą wydajność uzyskuje się przy nieco bogatszej mieszance, gdzie L jest w okolicach 0.9, podczas gdy jazda ekonomiczna odbywa się przy mieszance ubogiej między 1.1 a 1.3. Zawartość niektórych szkodliwych związków w spalinach będzie mniejsza w przedziale L=1-1.2 a innych poniżej L=0.8 lub L>1.4. I jakby tego było mało, zimny silnik potrzebuje bardzo bogatej mieszanki nawet do pracy na biegu jałowym, a po nagrzaniu mieszanka musi powrócić do normy dodatkowo temperatura zasysanego powietrza cały czas ma zasadnicze znaczenie: im zimniejsze powietrze tym jest gęstsze i tym więcej (masa) zasysa go silnik co także wpływa na stosunek L.

Wszystkim tym wymaganiom nie sprosta tak niezłożone urządzenie jak gaźnik. Elektroniczny wtrysk paliwa wprowadza system pomiaru wielu czynników zewnętrznych który na ich podstawie decyduje o ilości podawanego paliwa (innymi słowy o współczynniku Lambda). Poprzez dokładne dopasowanie wewnętrznych reguł zawartych w tym urządzeniu producenci mogą przystosowywać parametry wtrysku do bieżących wymagań: sportowy GTi będzie wymagał trochę innych ustawień niż samochodzik miejski. Oprócz tego katalizatory w układach wydechowych także mają odpowiednie wymagania, co jak później zobaczymy czasami zupełnie burzy cały misterny plan ;-).

Wczesne systemy wtrysku zarządzały jedynie paliwem, zapłon był zapewniany tradycyjnie. Później uzupełniono je także o funkcje generowania iskry i nazwano systemem zarządzania silnikiem. Ale nawet w swym drugim wcieleniu część nadzorująca dawkowanie paliwa pozostała praktycznie niezmieniona, dlatego też kolejny paragraf odnosi się do obu systemów.

Wtrysk paliwa

Dwie najbardziej istotne informacje określające bieżący stan pracy silnika a więc determinujące zapotrzebowanie na paliwo to prędkość obrotowa silnika i jego obciążenie. Obroty mogą być łatwo mierzone w systemach używających tradycyjnego zapłonu: obwód pierwotny ukł. zapłonu generuje impulsy o częstotliwości proporcjonalnej do obrotów silnika (wskaźniki tez używają tego sygnału do określania rpm dla kierowcy). Tymczasem gdy system ma także sterować zapłonem potrzebny jest dodatkowy czujnik

Obciążenie silnika jest zwykle określane na podstawie ilości powietrza które silnik próbuje zassać. Stosuje się różne metody pomiaru tej wielkości: dawniej wykorzystywano przesłonę odchylaną strumieniem zasysanego powietrza - kąt odchylenia był proporcjonalny do ilości przepływającego gazu (Air Flow Sensor - AFS). Późniejsze układy używały czujnika mierzącego ciśnienie wewnątrz kolektora dolotowego (Manifold Absolute Pressure - MAP sensor). Jeszcze inne rozwiązania (choć nie stosowane przez Citroen) polegają na podgrzewaniu platynowego drucika i pomiarze jak szybko jest on chłodzony przez opływające powietrze. Ilość powietrza określa się przez pomiar prądu potrzebnego do utrzymania stałej różnicy temperatury miedzy grzejnikiem a powietrzem. Niektóre uproszczone systemy nie mierzą ilości powietrza a tylko używają wcześniej zapisanej w pamięci komputera tablicy która bazując na prędkości obrotowej silnika i pozycji pedału gazu pozwala w przybliżeniu określić ilość zasysanego powietrza - niezbyt dokładne ale w oczywisty sposób tańsze.

W idealnych warunkach te dwa czynniki wystarczyłyby do sterowania silnikiem. Można by zestawić wielką tabele jak ta poniżej (oczywiście to tylko przykład z poglądowymi wartościami liczbowymi), gdzie dla każdej pary rpm i wartości obciążenia przyporządkowuje się potrzebną ilość podawanego paliwa. Gdy zadbamy jeszcze by ciśnienie paliwa przed wtryskiwaczami było stałe, ilość paliwa podawana do silnika zależy tylko od długości otwarcia wtrysków, wiec tabela może zawierać długość cyklu otwarcia wtryskiwaczy.

 Ilość wtryśniętego paliwa  Obciążenie silnika
0%5%100%
Prędkość obrotowa jałowy 3 3 3
850 rpm 4 5 5
900 rpm 5 6 7
6,000 rpm 9 8 10

I to jest właśnie to co robi się w nowoczesnych systemach wtryskowych: komputer sterujący nieustannie przeszukuje tabelkę taką ja wyżej aby określić szerokość impulsu otwierającego wtryskiwacze. Wcześniejsze układy były konstruowane w oparciu o elementy dyskretne i analogowe, oraz obwody hybrydowe złożone z sieci rezystorów i półprzewodników mniej lub bardziej odwzorowujących zależności ujęte w tabelce.

Chip tuning - jest to prosta operacja zamiany rzeczonej tabelki na inną, pociągającą za sobą uzyskanie innej charakterystyki silnika (zwykle zwiększenie mocy kosztem pogorszenia ekonomi). Jako że komputer przechowuje tabelkę w zapisywalnej pamięci - podobnej w zasadzie działania do BIOS w PC - zamiana jest łatwo wykonalna. Wcześniejsze systemy z układami analogowymi nie mogą być modyfikowane tak łatwo.

Tak więc uzyskaliśmy szerokość impulsu bazowego z tabeli, lecz warunki pracy realnego silnika w samochodowego prawie nigdy nie odpowiadają tym idealnym, więc wypada zastosować kilka funkcji korygujących. Nasz przepływomierz mierzy objętość powietrza a my chcielibyśmy znać jego masę do obliczenia wymaganego współczynnika Lambda - pamiętajmy zimniejsze powietrze jest gęstsze dlatego ta sama objętość zawiera więcej gazu i wymaga więcej paliwa dla uzyskania tej samej mieszanki. Aby temu sprostać systemy wtrysku używają czujnika temperatury powierza (Air Temperature Sensor - ATS) - chociaż niekiedy mierzy on nie temperaturę samego powietrza lecz mieszanki- i wydłużają szerokość impulsu podawanego na wtryskiwacze, odpowiednio do tego sygnału. Wyjątkiem jest tu układ z czujnikiem opartym na grzałce ten jako jedyny uwzględnia automatycznie temperaturę powietrza i co za tym idzie nie wymaga korekcji.

Nie jest to jedyny z zewnętrznych czynników który wymaga wzięcia pod uwagę. Większość czasu silnik pracuj przy częściowym obciążeniu co sprawia że sensowne jest oszczędzanie paliwa przez zubażanie mieszanki w tym zakresie pracy. Zimny rozruch i nagrzewanie silnika, hamowanie silnikiem i wciśnięcie pedału gazu, bieg jałowy wszystkie te tryby pracy wymagają odrębnego traktowania przez system wtrysku.

Pozycja pedału przyspieszenia jest podawana do komputera przez wyłącznik krańcowy (Throttle Position Switch - TS) lub potencjometr (Throttle Potentiometer - TP). Te urządzenia sygnalizują zarówno pełne otwarcie jak i zamknięcie przepustnicy. Kiedy pedał jest w pełni wciśnięty komputer wzbogaca mieszankę aby umożliwić lepsze przyspieszenie.

Bieg jałowy jest bardziej złożony: przepustnica jest zamknięta więc wiec aby silnik otrzymywał paliwo potrzebne do działania potrzebne jest obejście (bypass). W prostszych układach jest ono stale obecne (lecz ręcznie ustawiane aby zapewnić odpowiednie obroty biegu jałowego) także po nagrzaniu, dostarczając stałą dawkę powietrza, tym niemniej komputer może sterować ilością podawanego paliwa. Nowsze systemy w zasadzie używają elementu pozwalającego sterować przekrojem bypass'u regulując ilość zasysanego powietrza (systemy te zwykle nie umożliwiają ręcznego ustawienia obrotów jałowych - komputer zna odpowiednia wartość rpm i utrzymuje ją). Elementem sterującym może być zarówno ZAWÓR biegu jałowego (Idle Speed Control Valve - ISCV) jak i silniczek krokowy (Idle Control Stepper Motor - ICSM). Ten pierwszy ma tylko dwa stany: zamknięcia i otwarcia bypass'u w przeciwieństwie do drugiego rozwiązania które umozliwia stopniową regulację przekroju a przez to dokładniejsze i płynniejsze dopasowanie do panujących warunków.

Zupełnie jak przepustnica w gaźniku, jest to kompletny podsystem mający za zadanie umożliwić rozruch zimnego silnika i jego nagrzewanie, jako że wymagania dotyczące tego zakresu pracy są zupełnie inne i nie mogą być zapewnione przez podstawowy system regulacji. ECU (komputer sterujący) monitoruje pozycję startera aby wiedzieć kiedy silnik jest uruchamiany, wtedy sprawdza informację z czujnika płynu chłodzącego (Coolant Temperature Sensor - CTS) by sprawdzić czy mamy do czynienia z zimnym czy ciepłym rozruchem. Jeżeli stwierdzi ze płyn jest w stanie "zimnym" zostanie włączony specjalny tryb pracy silnika - nazwijmy go nagrzewaniem.

Silnik wymaga wtedy znacząco więcej paliwa, bogatszej mieszanki. Większa ilość paliwa jest używana z dwóch powodów:

ponadto silnik powinien pracować na podwyższonych obrotach podczas trwania tego cyklu.

Są dwa sposoby by dostarczyć dodatkowe paliwo: przez standardowe wtryskiwacze sprawiając by komputer wymuszał podawanie większej ilości paliwa niż normalnie, lub za pomocą dodatkowego wtryskiwacza (Cold Start Injector - CSV) - nawet w systemach wtrysku wielopunktowego jest tylko jeden taki wtryskiwacz. Wtryskiwacz ten jest zasilany przez przekaźnik czasowo-termiczny (Temperature-Timer Swich - TTS) który zanurzony jest w płynie chłodzącym tak jak CTS, a dodatkowo ogrzewany przez wewnętrzną grzałkę. Wtryskiwacz działa co najmniej tak długo jak stacyjka jest w położeniu "start" lecz jego późniejsze zachowanie jest określane przez TTS. Im zimniejszy jest silnik podczas rozruchu tym dłużej pracuje wtryskiwacz rozruchowy. Na ciepłym silniku (powyżej 40'C) w ogóle nie zamyka się obwód zasilania wspomnianego wtryskiwacza.

W systemach bez CSV, komputer sam dodaje około 50% paliwa przy rozruchu i ogranicza tą nadwyżkę do około 25% pod koniec 30 sekundowego okresu.

Od tego momentu, nadwyżka paliwa jest określana na podstawie bieżącej temperatury silnika przekazywanej przez CTS do komputera. Systemy EFI bez dodatkowych urządzeń kontrolujących obroty biegu jałowego często używają elektromechanicznego zaworu powietrza dodatkowego (Auxiliary Air Valve - AAV). Zawór ten, który jest w pełni otwarty gdy silnik jest zimny a zamyka się stopniowo kiedy ten się nagrzewa, umozliwia przepływ dodatkowej ilości powietrza przez przepływomierz AFS i w ten sposób "oszukuje" komputer powodując że podaje on więcej paliwa. Zawór jest ogrzewany przez grzałkę wewnętrzną, mniej więcej w tym samym tempie co silnik dlatego tez dość szybko zamyka się.

Wtryskiwacze to nic innego jak elektrozawory, charakteryzują się zatem niewielkim opóźnieniem między nadejściem sygnału sterującego a faktycznym otwarciem na skutek działania narastających sił elektromagnetycznych. Wartość opóźnenia mocno zależy od napięcia jakim wysterowywane są wtryskiwacze. Ta sama długość impulsu przy niższym napięciu może skutkować krótszym czasem otwarcia a tym samym mniejsza ilością paliwa. Spadek napięcia jest pospolitym zjawiskiem szczególnie w mroźne poranki, dlatego też ECU musi badać napięcie w układzie i wydłużać szerokość impulsu wtrysku jeżeli jest to potrzebne.

Wynikowa, sumaryczna długość impulsu (injection duty cycle) jest wyliczana przez sumowanie wszystkich dostarczonych wartości bazowych i korekcyjnych: bazowej szerokości z tabeli RPM/AFS, różnych współczynników korekcyjnych opartych na czujnikach temperatury, położeniu pedału gazu i dodatkowo korekcji napięciowej.

Gdy komputer wyliczy juz dokładną porcję paliwa do wtryśnięcia, pozostaje już tylko jedno - faktycznie ją wtrysnąć. Są tu dwa możliwe rozwiązania: wtrysk do wspólnej części kolektora cały czas przed przepustnicą, lub rozpylić ją blisko zaworów dolotowych poszczególnych cylindrów. Zależnie od wybranego rozwiązania system nazywany będzie wtryskmonopoint lub multipoint . Monowtrysk wymaga tylko jednego wspólnego wtryskiwacza, mniejszy koszt i prostszy układ czyni te rozwiązanie bardziej popularnym w mniejszych silnikach (w przypadku Citroena w tym o pojemnosci 1380ccm). W każdym wypadku komputer oblicza połowę potrzebnej dawki paliwa i jest ona podawana w dwóch ratach po jednej na każdy obrót silnika.

Wtryskiwacze systemu wielopunktowego mogą działać równocześnie lub osobno. Citroen cały czas wybiera sterowanie równoczesne, pomimo tego że indywidualny wtrysk dla każdego cylindra ma ogromny potencjał. Przykładowo niektóre cylindry w dużych silnikach mogłyby być czasowo wytłaczane przez odcinanie dopływu paliwa np. gdy samochód jest słabo obciążony, oszczędzając znaczarce ilości paliwa - będzmy wiec pewni że spotkamy ten typ wtrysku w przyszłości.

Wszystkie systemy niezależnie od ilości wtryskiwaczy używają podobnego układu zasilania w paliwo. Paliwo jest zasysane ze zbiornika przez cały czas działającą pompę, przetłaczane przez filtr do wtryskiwaczy i w końcu przelewane z powrotem do zbiornika. Występuje tu regulator ciśnienia który utrzymuje stałe wyższe od tego panującego w kanale dolotowym, ciśnienie paliwa. Regulator ten jest zazwyczaj osobnym elementem w układach wielopunktowych, a w monowtrysku jest zintegrowany z wtryskiwaczem. Ponieważ regulator zapewnie sałatą różnicę ciśnień miedzy dwoma stronami wtryskiwacza, ilość podanego paliwa zależy jedynie od jego czasu otwarcia. Ciśnienie używane we współczesnych EFI zawiera się miedzy 3 a 5 Bar.

I to juz właściwie wszystko co zawiera EFI no może oprócz kilku układów zwiększających ekonomikę lub zapewniających bezpieczeństwo. Przykładowo jeżeli rpm przekraczają określony limit (zwykle 1200-1500) a przepustnica jest zamknięta - system identyfikuje to jako hamowanie silnikiem, bezwładność samochodu utrzymuje obroty silnika przekazując moment obrotowy poprzez koła. W takim wypadku dla oszczędzenia paliwa wtryskiwacze zostają odcięte lecz tylko do momentu gdy obroty nie spadną poniżej limitu lub przepustnica nie otworzy się. Gdy to juz nastąpi wtryskiwacze powtórnie wchodzą do gry przypuszczalnie płynnie i stopniowo tym niemniej czasem słyszy się narzekania kierowców na zauważalne szarpania.

Aby uniknąć zbyt długiej pracy silnika przy obrotach przekraczających specyfikacje producenta wtrysk zostaje odcięty powyżej maksymalnych rpm.(6000-7000 zależnie od silnika). No i w końcu aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru podczas wypadku i rozbryzgiwania paliwa z systemu wtryskowego gdy silnik jest zatrzymany czy uszkodzony. Zasilanie wtryskiwaczy jest załączane przez przekaźnik sterowany z ECU pozwalając na wtrysk jedynie gdy obecny jest sygnał zapłonu.

"Kto zapali ogień?"

Modele z prostszym układem wtrysku mają tradycyjny elektroniczny system zapłonowy który jest praktycznie niezmieniony w stosunku do rozwiązań w silnikach gaźnikowych.

Aparat zapłonowy ma dwa zadania: wygenerować sygnał wzbudzający dla układu zapłonowego i rozdzielić wysokie napięcie na 4 cylindry. Te dwie części wewnątrz aparatu są elektrycznie rozdzielone lecz połączone mechanicznie - obie są napędzane wspólnym wałkiem aby pozostawać w zgodzie z suwami pracy silnika.

Dlatego tez "iskra" bierze swój początek w aparacie zapłonowym. Czujnik indukcyjny (złożony z 4-ro biegunowego obrotowego magnesu stałego i cewki zbierającej) przesyła impulsy do modułu zapłonowego w każdym z punktów zapłonu. Impuls ten podaje się przez tranzystor mocy na cewkę zapłonową (rodzaj autotransformatora: auto - nie pochodzi od autka ;-) lecz dlatego ze uzwojenie wtórne i pierwotne w tego typu transformatorze jest połączone). Zmiany natężenia prądu w uzwojeniu pierwotnym indukuje wysokie skoki napięcia w obwodzie wtórnym. Impulsy te wracają do wysokonapięciowej HT części aparatu zapłonowego który cyklicznie podaje je do świec zapłonowych odpowiedniego cylindra.

Zapłon mieszanki wewnątrz komory spalania wymaga nieco czasu licząc od momentu przeskoku iskry: oznacza to ze iskra musi być podana nieco wcześniej niż tłok osiągnie szczytowe położenie (górny martwy punkt TDC), bo wtedy biedzie mógł otrzymać energię detonacji w odpowiednim momencie. Jednakże gdy obroty silnika wzrastają zwiększa się tez szybkość tłoka i droga jaką przebywa w określonym czasie, w rezultacie moment podania iskry musi być przyspieszony w odpowiednim stopniu. Tradycyjne systemy realizują to przez dodanie kanału podciśnieniowego łączącego kolektor z aparatem zapłonowym w którym znajduje się mieszek reagujący na zmiany ciśnienia. Im wyższe obroty sinika tym większe ssanie na wlocie do niego, podciśnienie powoduje obrót wewnętrznej części aparatu zapłonowego względem jego pozycji bazowej a co za tym idzie wcześniejsze działanie przerywacza - odpowiedzenie do pożądanego czasu wyprzedzenia.

Bardziej przemyślane systemy obywają się bez rozdzielacza: w niektórych CX zastosowano tego typu układ, System ten ma dwie cewki zapłonowe z których każda obsługuje 2 świece równocześnie. Œwiece te pracują parami i są odpowiadają tym tłokom które także poruszają się razem - jeden w cyklu sprężania a drugi wydechu. Chociaż na obu świecach występuje iskra w tym samym czasie, to oczywiście ta w cylindrze w cyklu wydechu jest zbędna i w sumie nieistotna.

"Dwie pieczenie przy jednym ogniu"

W poprzednim rozdziale trochę uprościliśmy działanie zapłonu, chociaż działa tak jak opisaliśmy to jest jeszcze sporo czynników koniecznych do uwzględnienia jeżeli mamy zbudować nowoczesny system zapłonowy. Przykładowo czas wyprzedzenia zapłonu zależy nie tylko od obrotów silnika ale tez od jego obciążenia, temperatury a także od czynników zewnętrznych takich jak temp. powietrza.

Tak jak i gaźnik nie był zbyt dobry w dawkowaniu paliwa potrzebnego silnikowi, tak i tradycyjny aparat zapłonowy nie jest doskonały w ocenie potrzebnego wyprzedzenia zapłonu oraz innych parametrów iskry. Elektroniczny układ zapłonowy podobny nieco do tego odpowiadającego za wtrysk udowadnia swą bezsprzeczną przewagę nad każdym wcześniejszym układem.

A skoro oba używają tych samych czujników i w sumie są od siebie współzależne, cóż mogłoby być bardziej logiczne niż zintegrowanie ich we wspólnym układzie o jakże eleganckiej nazwie: system zarządzania silnikiem (Engine Management System - EMS)?

Jeżeli porównamy schematy odpowiadających sobie EFI i EMS to stwierdzimy że wyglądają prawie tak samo, jedynie z dwoma znaczącymi różnicami: mała strzałka na linii łączącej ECU i aparat zapłonowy zmieniła swój zwrot, oraz pojawił się nowy czujnik położenia wału (Crank Angle Sensor - CAS). Obie zmiany płynął z faktu że rozszerzony system ma dodatkowe zadanie generowania impulsów zapłonu i nie mogłaby dalej używać go jako sygnału wejściowego. Ten nowy czujnik to praktycznie odpowiednik czujnika magnetycznego w aparacie zapłonowym jaki był stosowany wcześniej - informuje on komputer informuje on komputer zarówno o predkosci obrotowej silnika jak i o położeniu wałka rozrządu.

Koło zamachowe silnika ma stalowe wypustki umieszczone blisko jego krawędzi, gdy się obraca, cewka indukcyjna czujnika CAS wysyła impulsy do komputera. Na kole brakuje dwóch ząbków i te miejsca przechodzą pod czujnikiem w momencie kiedy pierwszy tłok osiąga swój GMP (TDC). Brak nacięć powoduje zmianę w sygnale wysyłanym do ECU który z łatwością może ją zinterpretować.

Reszta jest już taka sama: szerokość bazowego impulsu wtrysku oparta jest na czujnikach CAS i AFS/MAP. Czynniki korygujące jak: temp. powietrza, bieg jałowy lub pełne obciążenie, nagrzewanie silnika i napięcie akumulatora sumują się w dodatkową wartość modyfikująca impuls. Oprócz tego te same sygnały wejściowe (AFS,CAS,CTS i TS/TP) są używane do uzyskania z innej tablicy pożądanego czasu i wyprzedzenia zapłonu. Sygnał zapłonu jest wzmacniany i przesyłany do aparatu zapłonowego który teraz składa się juz tylko z rozdzielacza wysokiego napięcia kierującego prąd do poszczególnych świec zgodnie z kolejnością zapłonu.

Niektóre układy wyposażone są także w czujnik pracy stukowej (Knock Sensor - KS) wykrywający wibrację silnika związaną z przedwczesnym zapłonem (pinking). Jeżeli się to zdarzy, zapłon zostaje opóźniony dla uniknięcia uszkodzeń silnika.

"Bądź ekologiczny"

Jak widać systemy EFI i EMS są zdolne do ustalenia idealnego składu mieszanki w praktycznie każdych warunkach pracy silnika. Mogą zubażać mieszankę gdy jest ku temu okazja i wzbogacać ją okoliczności wymagają uzyskania mają maksymalnych osiągów.

Niestety nie po to są dziś używane te systemy. Za sprawą rozpowszechnienia się katalizatorów spalin jedyną troską naszych systemów jest uszczęśliwianie katalizatora.

Spalanie doskonałe nie powinno wytwarzać szkodliwych substancji. Benzyna jest mieszanką różnych węglowodorów (CnHm), które spalając łączą się z tlenem (O2) z powietrza i powinny zamienić się w dwutlenek węgla (CO2) i parę wodną (H2O). Tymczasem spalanie nigdy nie jest doskonałe, oprócz tego paliwo zawiera wiele dodatków, więc spaliny zawierają dodatkowe - często toksyczne - produkty reakcji: CO nie spalone węglowodory, NOx i ołów (Pb) pochodzących z dodatków antydetonacyjnych podnoszących liczbę oktanową.

Stosunkowy udział tych produktów niepełnego spalania zależy od współczynnika Lambda spalanej mieszanki. Tak jak pokazuje diagram wartości między 1.2 i 1.3 dają stosunkowo niewielki procent toksycznych związków a jak możemy sobie przypomnieć uboga mieszanka jest krokiem w kierunku zmniejszenia zużycia paliwa.

Poprzez użycie platyny (Pt) lub Rodu (Rh) jako katalizatora - katalizator to substancja której obecność jest konieczna dla umożliwienia lub przyspieszenia reakcji chemicznych w których sam nie bierze udziału - może zachodzić następująca reakcja:

   2 CO + O2 w 2 CO2 (utlenianie)
   2 C2H6 + 7 O2 w 4 CO2 + 6 H2O (utlenianie)
   2 NO + 2 CO w N2 + 2 CO2 (redukcja)
  

Kosztowny metal jest zastosowany jako cienka warstwa na porowatym ceramicznym podłożu z tysiącami dziurek czyniącym powierzchnię aktywną o wiele większą. Tak naprawdę katalizator nie zawiera więcej niż 2, 3 gramy wspomnianych metali.

Jeżeli porównasz powyższy diagram z poprzednim to zobaczysz że prawdziwym zyskiem jest ograniczenie emisji tlenków azotu. CO i CmHn będą także zredukowane, choć w mniejszym zakresie. Tym niemniej, całkowita redukcja szkodliwych substancji jest całkiem znacząca i zamyka się w granicach 90%. Związki ołowiu w żadnym wypadku nie mogą dotrzeć do katalizatora gdyż mogłyby błyskawicznie zatkać jego pory. Dlatego też paliwo używane w samochodach z katalizatorami musi być bezołowiowe.

Diagram pokazuje nam coś jeszcze co ma daleko szersze konsekwencje: aby utrzymać ilość związków szkodliwych na niskim poziomie współczynnik Lambda musi utrzymywać się w bardzo wąskim przedziale, praktycznie cały czas L winno być bliskie 1. Jeżeli L spadnie na ułamek poniżej jedności emisja CO gwałtownie wzrasta, natomiast gdy przekroczy 1 lawinowo rośnie zawartość NOx. Dlatego tez głównym zadaniem systemu wtryskowego jest zapewnienie utrzymania odpowiedniego stosunku stachometrycznego w każdych warunkach pracy. Oznacza to wyższe zużycie paliwa niż w innych samochodach z wtryskiem lecz bez katalizatora.

Są oczywiście sytuacje gdy współczynnik Lambda nie może być przestrzegany. Przykładowo zimny silnik po prostu zatrzymałby się bez wzbogaconej mieszanki dlatego tez system zimnego rozruchu jest zwolniony z kontrolowania "L". Zresztą katalizator i tak nie pracuje poniżej temp. 250°C wiec nie jest to kosztowny kompromis. Zwykła temp. Pracy kat. To między 400° a 800°, temperatura powyżej 800 staje się już niebezpieczna, niespalone paliwo wpadające do katalizatora może wybuchnąć wewnątrz powodując przegrzanie, dlatego tez podatność na zapalenie i inne jeszcze problemy powinny być wyeliminowane tak szybko jak to możliwe.

Dynamiczne przyspieszanie (pełny gaz) także nie podlega ograniczeniom wypływającym z funkcjonowania katalizatora. Co prawda redukcja emitowanych zanieczyszczeń jest bardzo ważna lecz możliwość wyprzedzania i co więcej jego zakończenia czasami tez nie jest bez znaczenia... ;-);

System używa czujnika tlenu (Oxygene Sensor - OS) zwany tez sonda Lambda, który mierzy zawartość tlenu w spalinach. Jest on zlokalizowany między kolektorem wydechowym a katalizatorem. Podobnie jak katalizator nie sonda nie działa poniżej 300°C dlatego tez posiada własny element grzejny pozwalający szybciej osiągnąć jej temperature roboczą.

Komputer używa sygnału z sondy Lambda do utrzymywania mieszanki zawsze tak blisko L=1 jak to możliwe. Jeżeli sonda jest zbyt zimna by dawać poprawny odczyt. Komputer ignoruje jej dane bez szkody dla silnika.

The HPi engine

Earlier engines used sophisticated electronic circuitry to maintain the stoechiometric ratio of air and fuel (14.7 parts to 1, or as usually expressed, a lambda value of one). This chemically ideal mixture is not actually that ideal for real-life engine applications — the major reason for sticking to it was the proliferation of catalytic converters which can only operate on such mixture.

The new engine technology introduces the concept of stratified load and leaner mixture. Below a specific limit — 3,500 rpm — the engine leaves the usual stoechiometric mode and burns lean.

The upper part of the basic EW 2 liter engine was redesigned to incorporate a new, deviated jet combustion chamber. The injectors are placed to inject the fuel slantwise, directly into the combustion area. An off-center bowl in the piston positioned opposite the injector directs the fuel stream backwards, towards the sparking plug.

The specific shape of the admission ducts create a rotational movement of the mixture (called reverse tumble). After the compression phase, the fuel-air mixture is injected into this pre-established zone. The internal aerodynamics of the combustion chamber direct this deviated jet of fuel to the vicinity of the spark plugs.

For the mixture of air and fuel to be physically inflammable, there has to be a certain amount of fuel present. By concentrating the air-fuel mixture around the spark plug while filling the rest of the combustion chamber with air — providing a stratified load — , less fuelcan stull be sufficient to ensure the ignition and the combustion.

Other improvements like keeping the throttle butterfly wide open reduces the so-called pumping losses, the effort required for the admission of the air into the combustion chamber.

In addition to this, nearly a third of the exhaust gases are recirculated.

The driving force

The completely new control system — developed jointly with Siemens — controls all aspects of the engine operation: stratified mode, pollution control, European-standard diagnostic functions and the details of changeover between the operating modes.

The injectors inject a fine spray of mixture in a jet with 70 degree cone angle, swirling around the axis. The pressure of the fuel varies from 30 to 100 bar (in contrast to the traditional 3.5 bar of earlier systems), adjusted all the time to the prevalent needs of the engine.

The high pressure injection pump delivering the fuel is innovative in engine technology but it builds on the wellknown and proven concepts of Citroën's high pressure suspension pumps: three axial pistons driven by an inclined rotating plate, driven directly by the camshaft. As a result, this high pressure injection pump is lighter and more compact than any of it's competitors, by a factor of two.

Drive by wire

The butterfly is electrically controlled by the injection computer, without any direct link to the throttle pedal. In stratified mode, the butterfly is kept open to provide an excess of air. At idle speed, the butterfly is already open at 20°. During the transition from stratified to stoechiometric (homogeneous) mode or during acceleration, the system controls the butterfly to ensure a smooth transition, completely unnoticable for the driver.

Ignition

The spark plugs have three different ignition levels. When operating in the stratified load mode, the plugs receive twice the energy than at full load.

An engine operating on lean mixture also generates an excess of oxygen. A new, specific after-treatment systems had to be developed in lieu of the traditional three-way catalytic converters to cope with the specific conditions of this operating mode, to reduce the amount of carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) generated. Although the nitrogen oxides themselves are reduced thanks to the recirculation of the exhaust gas, the remaining pollutants cannot be filtered using the traditional technology, due to the mixture being very far from lambda 1.

The new after-treatment device works sequentially, in two stages. The pre-catalyst treats the CO and HC, the main catalyst stores and releases the NOx.

The platinum active coating of the main catalyst fully oxides the nitrogen oxides into nitrogen dioxide (NO2) and then stored in the form of nitrates, fixed to a barium alkaline-earthy metal salt. Periodically — on average for three seconds every minute — the nitrates collected are released to briefly increase the richness of the combustion mixture. During this operation, the concentration of CO and HC increases. Acting as reducers, they chemically reduce the nitrogen oxides into nitrogen (N2) on the rhodium coating in the pre-catalyst.

Diesel engines

Diesel oil has been a contender to gasoline for many decades. Earlier diesel engines were not re-fined enough to win the hearts of many drivers but recent advances in technology made these en-gines not only a worthy competitor in all areas but in some features — fuel economy or low end torque, to name just two — even exceeding the characteristics of their gasoline counterparts. And in addition to the general technological advantages, Citroën's diesel engines have a widely ac-cepted reputation — even among people blaming the quirkiness of its suspension or other fea-tures — of being excellent and robust.

As it is widely known, diesel engines have no ignition to initiate their internal combustion, they rely on the self-combustion of the diesel oil entering into a cylinder filled with hot air. Due to this principle of operation, the supply of the fuel has to comply with much more demanding requirements than it is necessary in the case of gasoline engines.

Unlike in the gasoline engine, not a mixture but air enters into the cylinders via the inlet valves. During the adiabatic compression all the energy absorbed is used to increase the temperature of the gas. The small droplets of fuel will be injected at high velocity near the end of the compression stroke into this heated gas still in motion. As they start to evaporate, they form a combustible mixture with the air present which self-ignites at around 800 °C.

This self-ignition, however, is not instantaneous. The longer the delay between the start of the injection and the actual ignition (which depends on the chemical quality of the diesel oil, indicated by the cetane number), the more fuel will enter the cylinder, leading to harsher combustion, with the characteristic knocking sound. Only with the careful harmonization of all aspects— beginning of injection, the distribution of the amount injected in time, the mixing of the fuel and air— can the combustion be kept at optimal level.

Small diesel engines suitable for cars were made possible by a modification to the basic principle, that allowed these stringent parameters to be considerably relaxed. It includes a separate swirl chamber connected to the cylinder via a restrictor orifice. The air compressed by the piston in the cylinder enters this chamber through the orifice, starting to swirl intensively. The fuel will then be injected into this swirl, and the starting ignition propels the fuel-air mixture still incompletely burned into the cylinder where it will mix with the air, continue and finish the combustion process. Using a prechamber results in smaller ignition delay, softer combustion, with less noise and physical strain on the engine parts, but introduces some loss of energy because of the current of air having to pass between the chambers. Citroën engines of this type use a tangentially connected spherical prechamber.

As diesel engine evolution continued, better simulation and modeling techniques became available, which, together with the improvements in fuel injection technology, lessened or removed the problems initially solved by the introduction of the prechamber. The direct injection engines of today have no prechamber, instead, the piston has a specially formed swirl area embedded in its face.

Mechanical injection

Although the basic principles of fuel injection are similar to what we have already discussed for gasoline engines, there are some notable differences. First of all, diesel engines op-erate without restricting the amount of air entering the en-gine: there is no throttle, the only means of regulating the engine is to vary the amount of fuel injected.

The fuel is injected into the engine, creating a combustible mixture in the same place it is going to be burned. Because the forming of this mixture results in its self-combustion, the diesel injection system is, in essence, an ignition control system. Unlike on the gasoline engine, fuel injection and ignition cannot be separated in a diesel engine. The complete mechanical injection system is built into a single unit which can be divided into five individual— although interconnected— subsystems:

The diesel fuel is drawn — through a filter — from the tank by the low pressure pump [1] operated by the engine. A pressure regulating valve [2] ensures that the fuel pressure will not exceed a preset limit; when the pressure reaches this value, the valve opens and lets the fuel flow back to the primary side of the pump.

The piston [6] of the high pressure part is driven through a coupling [4] consisting of a cam disc and four cam rollers. The piston rotates together with the shaft coming from the engine but the coupling adds a horizontal, alternating movement as well: for each turn, the shaft and the piston [6] performs four push-pull cycles.

It is the pushing movement of this piston [6] that creates the high pressure and sends the fuel to the injectors. The fuel, provided by the pump [1] arrives through the fuel stop electro-valve [17], which is constantly open while the ignition switch is on but cuts the fuel path when it is turned off.

First, the piston [6] is pulled back by the coupling [4], letting the fuel enter the chamber and the longitudinal bore inside the piston. As the side outlets are blocked by the regulator collar [5], the fuel stays inside the chamber (phase 1).

In the next phase, the piston rotates and closes the in-gress of fuel from the stop valve [17]. On the other side of the piston, the high pressure outlet opens but as the fuel is not yet under pressure, it will stay in the chamber.

In phase 3 the piston is energetically pushed by the cam disc and rollers of the coupling [4], injecting the fuel stored in the chamber into the output line with a significant force.

As the piston [6] moves to the right, at some point the side outlets will emerge from under the regulator collar [5] — the fuel injection into the real output will stop immediately, and the rest of the fuel stored in the chamber will leave through this path of lesser resistance. This is phase 4, the end of the injection cycle.

Actually, this operation is repeated four times for each revolution of the incoming shaft. There are four high pressure outlets radially around the piston, each serving a given cylinder. As the outlet slot [19] of the piston turns around, it allows only one of the outlets to receive the fuel.

The pressure valves [7] serve to drop the pressure in the injector lines once the injection cycle is over. To reduce the cavitation caused by the pressure waves generated by the rapid closing of the injector valves, a ball valve minimizing the back flow is also used.

The length of phase 3, thus the amount of fuel injected depends on the position of the collar [5]. If it is pushed to the right, it will cover the side outlets for a longer time, resulting in a longer injection phase, and vice versa. If it stays in the leftmost position, no fuel will be injected at all.

And this is exactly what the regulator part does: it moves this collar [5] to the left and to the right, as the actual requirements dictate. The lever [9] attached to the collar is rotated around its pivot by several contributing forces. The two main inputs are the position of the accelerator pedal as communicated through a regulator spring [12] and the actual engine speed, driving a centrifugal device [8] via a pair of gears [3]. The higher the engine speed, the more the shaft [20] protrudes to the right, pushing on the lever [10].

When the engine is being started, the centrifugal device [8] and the shaft [20] are in their neutral position. The starting lever [10] — pushed into its starting position by a spring [11] — sets the position of the collar [5] to supply the amount of fuel needed for the starting.

As the engine starts to rotate, a relatively low speed will already generate a large enough force in the centrifugal device [8] to push the shaft [20] and overcome the force of the rather weak spring [11]. This will rotate the lever [10], moving the collar [5] to the left, setting the amount of fuel required for idling. The accelerator pedal is in the idle position as well, dictated by the adjustment screw [14]. The idle spring [13] keeps the regulator in equilibrium.

Normally, the amount of fuel will be regulated by the position of the pedal as both springs [11] and [13] are fully compressed and do not take an active part in the process. When the driver pushes on the pedal, the regulating spring [12] stretches, both levers [9] and [10] rotate and move the collar [5] to the right, to allow the maximum amount of fuel to be in-jected. As the actual engine speed catches up, the centrifugal device [8] opens up, pushing the shaft [20] to the right, countering the previous force, gradually returning the collar [5] towards the no fuel position, until the point is reached where the amount of fuel injected maintains the equilibrium. When the driver releases the pedal, the inverse of this process takes place. During deceleration — pedal at idle, engine rotated by the momentum of the car — the fuel is cut off completely.

Without such regulation, if enough fuel is provided to overcome the engine load, it would continue accelerating until self-destruction (this is called engine runaway). Speed regulation is a feedback mechanism comparing the actual speed of the engine to the one dictated by the gas pedal and modifies the amount of fuel as necessary. If either the engine speed changes (because of varying load, going over a hill, for instance) or the driver modifies the position of the accelerator pedal, the regulation kicks in, adding more or less fuel, until a new equilibrium is reached. If the engine is powerful enough to cope with the load, keeping the pedal in a constant position means constant cruising speed in a diesel car; gasoline vehicles need speed regulated fly-by-wire systems or cruise controls to achieve the same.

The excess fuel will finally leave the pump unit through an overflow valve, flowing back to the fuel tank.

Something needs to be corrected...

The chemistry involved in the combustion dictates some parameters of fuel injection, the most important being the smoke limit, the maximum amount of fuel injected into a given amount of air, that results in combustion without resulting in soot particles. Although gasoline engines also have this limit, they normally operate with a constant fuel to air mixture that automatically places the amount of fuel below this critical limit. Diesel engines, in contrast, operate with a variable fuel to air mixture, using this very variation for power regulation. With diesel fuel observing the smoke limit is a much stricter task because once soot starts to develop, this changes the character of the combustion itself, resulting in a sudden and huge increase in the amount of particulates — a bit like a chain reaction.

Because the maximum amount of fuel injected depends on how far the lever [10] is allowed to rotate counter-clockwise, the inability of the pump to inject too much fuel, thereby crossing the smoke limit, is insured by an end stop [21] for this lever. This very basic means of smoke limit correction, adjusted for worst case conditions, was developed further on turbocharged engines, and still further on electronically controlled injection systems.

Timing is of enormous importance in a diesel engine. During the stroke of combustion, several events take place in close succession: the fuel injection system starts its delivery, then the fuel is actually injected (the time elapsed between these two is the injection delay), slightly later the fuel will self-ignite (this delay is the ignition delay), then the injection will stop but the combustion is still raging, first reaching its maximum, then dying away slowly (on the scale of milliseconds, that is).

Just like in a gasoline engine, the ignition delay remains constant while the engine speed changes. The fuel has to ignite before the piston passes its TDC position, but with the increasing engine speed, the distance the piston travels during a given period of time becomes longer. Therefore, the injection has to be advanced in time to catch the piston still in time. The injection adjuster [15] feeds on the fuel pressure provided by the pump [1], proportional to the engine speed.

This will move the piston, which in turn, through the levers, modifies the relative position of the cam rollers to the cam disc inside the coupling [4], increasing or decreasing the phase difference between the revolutions of the engine and the rotating-alternating movement of the distributor piston [6].

Some engines also have additional minor correction mechanisms [16] that modify the idle speed and timing depending on engine temperature, to provide better cold start performance. The engine temperature is measured indirectly, through the coolant acting on cylinder and piston-like elements filled with paraffin. As the paraffin expands or contracts as the coolant temperature dictates, the transformed mechanical movement, coupled through cables to two movable end stops for both the lever [9] and the injection adjuster [15], modifies the idle speed and the injection timing of the engine. Because correct timing depends on temperature, the corrections, although relatively slight, insure that the amount of fuel injected as well as the timing provide better combustion and lower pollution when the engine is started and operated at low temperatures. They do not have any effect once the engine reaches the normal operating temperature.

Now that the correct amount of fuel is carefully determined and the necessary high pressure generated by the pump, it has to be injected into the swirl chamber. The pressurized fuel entering the injector through a filter [1] tries to press the piston [2] upwards but a spring [3] counters this force. As soon as the pressure exceeds the force of the spring (which can be adjusted by placing appropriately sized shims behind it), the piston jumps up and the fuel rushes into the swirl chamber through the small orifice now opened. After the injection pump closes its pressure valve at the end of the injection period, the spring [3] pushes the piston [2] back, closing the orifice until the next injection cycle.

Each swirl chamber has its own glow plug whose only purpose is to heat up the chamber in cold weather. They start to glow when the ignition key is turned into the first position and stay glowing for some time afterwards unless the starting was unsuccessful.

Turbo

More power requires more fuel. An efficient way to boost the performance is to provide both more air and fuel to the engine. The exhaust gases rushing out from the engine waste a great deal of energy; a turbocharger [4] spun by the exhaust flow taps into this source of energy to provide added pressure in the air inlet. Diesel engines are particularly well suited for turbocharging. Gasoline engines may not have the inlet pressure raised too much because the air and fuel mixture may subsequently self-ignite when it is not supposed to, and instead of burning controllably, detonate. In a diesel such a situation is not possible because the fuel is injected only when combustion should actually happen in the first place. As a result, relatively high inlet pressures can be used, considerably improving the power output of a diesel engine, and with proper attention to the subtleties of the design, engine efficiency and fuel consumption.

On its own, once the amount and pressure in the exhaust manifold reaches a level high enough to power it, with the engine fully loaded, the turbine would spin proportionally to engine speed squared, because both the pressure and the volume of the air pumped into the engine are increasing.

Because the engine is required to deliver as much torque as possible at the widest possible range of engine revolution, the requirements on the turbine are somewhat contradictory. If the turbo is made very small and light, it will spin up very quickly due to its low mass and inertia, ensuring its full benefit already at low rpms. However, with a moderate increase in engine speed, the rotational speed of the turbine (note the quadratic relationship) would become excessively high. When the turbine blade speed approaches the speed of sound, a supersonic wave effect occurs that can abruptly leave it without any load, at which point runaway would occur, resulting in severe damage to the turbine.

On the other hand, if the turbine was dimensioned so that even at the highest engine speed it is still operating within safe limits, it would not be useful at all in the middle range where the engine is most often used. A compromise can be achieved using an overpressure valve, the wastegate valve [5]. The turbo pressure is constantly monitored by this valve opening above a set pressure limit, letting the exhaust escape through a bypass. This avoids turbo runaway by making the turbo rotational speed proportional to that of the engine, once the limit pressure is reached. This way the quick spin-up resulting from the quadratic relationship can be preserved while the turbocharging effect is extended over a significant percentage of the usable engine speed range— typically the higher 70-80%. But it comes at a price: because of the simplicity of such a regulation, the limit pressure is dictated by the maximum turbine speed, which is usually calculated for maximum engine speed plus a safety margin. The maximum pressure is already reached at lower engine and turbine speeds, where the turbine could conceivably still provide more pressure because of a lesser demand for air volume. Although with a simple wastegate a certain amount of the turbocharging potential is lost, the increase in power output is still substantial.

Citroën is a pioneer in implementing variable wastegate limit pressure using a controllable wastegate valve, to tap into this previously unused turbo potential.

Essentially, a turbocharged diesel engine runs in two different modes: atmospheric pressure or turbo-charged. The atmospheric pressure mode prevails while the exhaust gas produced is not yet sufficient to power the turbine (below a given engine speed and load). Once this limit is crossed and the turbine starts generating higher than atmospheric pressure, the engine is running in turbocharged mode.

The injection pump regulator needs to know about the changes in the inlet pressure, because those changes mean differences in the amount of air entering the engine. And this also means that the upper limit of fuel injected needs to be changed correspondingly. These injection systems are tuned for the turbo producing the rated waste pressure (also known as full boost). However, the amount of fuel injected during the atmospheric mode of the engine — before the turbo kicks in — has to be reduced in order to avoid crossing the smoke limit. The turbo pressure drives a limiter in the injection pump: with the increasing pressure the piston [21] moves down. Its varying diameter forces the lever [22] rotate around its pivot, which then acts as a stop to limit the allowed range of operation of the regulator lever [9], limiting the amount of fuel to be injected.

Towards a cleaner world

Exhaust Gas Recycling (EGR) systems were used — depending on the market — as add-on units. An electronic unit measuring the coolant temperature and the position of the gas pedal control on the pump (with a potentiometer fitted to the top of the control lever) controls a valve which lets part of the exhaust gas get back into the inlet.

Post-glowing is also used as a pollution reducing mechanism. A definite post-glow phase, lasting for up to minutes is usually controlled by a combination of a timer and the engine coolant temperature: either the timeout of 4 minutes runs out or the engine reaches 50 °C. An additional mechanism prevents post-glowing if the engine was not actually started.

Electronic Diesel Control

Just like it is the case with gasoline engines and carburetors, a mechanical device — even one as complicated as a diesel injection pump — cannot match the versatility and sensibility of a microcomputer coupled with various sensors, applying sophisticated rules to regulate the whole process of fuel injection.

The only input a mechanical pump can measure is the engine speed. The amount of air entering into the engine, unfortunately, is far from being proportional to engine speed, and the turbo or the intercooler disturbs this relationship even further. As the injection always has to inject less fuel than the amount which would already generate smoke, the mechanical pump — capable only of a crude approximation of what is actually going on in the engine— wastes a significant amount of air, just to be of the safe side.

The satisfactory combustion in diesel engines relies on the exhaust as well — if this is plugged up, more of the exhaust gases stay in the cylinder, allowing less fresh air to enter. A mechanically controlled injection pump has no feedback from the engine (except for the engine speed) — it will simply pump too much fuel into the engine, resulting in black smoke. An electronically controlled injection pump, on the other hand, can tell how much air has actually entered by using a sensor (although only the latest systems use such a sensor).

There are also other factors never considered by a mechanical system. The details of the combustion process depend heavily on the chemical characteristics of the fuel. The ignition delay, as we have already seen, depends on the cetane number of the diesel oil. In spite of the fact that correct timing has a paramount influence on the performance and the low pollutant level of a diesel engine, the mechanical system can have no information about this very important input factor. Less essential but still important is the temperature of the incoming air. With measuring all the circumstances and conditions in and around the engine (air, engine and fuel temperatures), the injection system can achieve better characteristics, lower fuel consumption and less pollution.

All in all, the electronically controlled injection pump not only adds precision to the injection process as its gasoline counterpart does but introduces completely new methods of regulation; therefore it represents a much larger leap forwards than fuel injection in gasoline engines. In spite of this, it is quite similar to its mechanical predecessor. From the five subparts, four remain practically the same, only the regulator is replaced with a simple electromagnetic actuator that changes the position of the same regulator collar [5] as in the mechanical pump, in order to regulate the amount of fuel to be injected.

The real advantage over the former, mechanical pumps is that an electronic device, a small microcomputer can handle any complex relationship between the input values and the required output. With mechanical systems, only simple correction rules are possible, and as the rules get more complicated, the mechanics quickly becomes unfeasible. In con-trast to this, the ECU just have to store a set of characteristic curves digitized into lookup tables, describing the amount of fuel to be injected using three parameters: engine speed (measured by a flywheel inductive magnet), coolant temperature (measured by a sensor protruding into the coolant liquid), air temperature (measured by a sensor in the air inlet).

The newer HDi engines use an air mass sensor using a heated platinum wire (as that mentioned on page 5). Having the exact amount of air to enter the engine, these latest EDC systems can deliver true closed loop regulation.

A potentiometer attached to the accelerator pedal sends information about the pedal position to the computer. This signal is used as the main input, conveying the intentions of the driver. The ECU uses this sensor to learn about special conditions like idle speed or full load as well. Air temperature is measured by a sensor in the inlet manifold (but if the air mass is measured by a heated platinum wire sensor, this already provides the necessary air temperature correction, thus there is no need for an additional sensor).

The ECU stores the basic engine characteristics, the intrinsic relationship between the air intake and the engine speed (plus the manifold pressure if a turbo is fitted). The values obtained from this table are corrected according to the inputs of the various sensors, in order to arrive at a basic timing and smoke limit value. The actual amount of fuel injected and the accurate timing are a function of these results and the position of the accelerator pedal.

The final amount of fuel calculated will be used to control the electric actuator [8] which — by moving a lever [10] — changes the position of the regulating collar [5]. To ensure the necessary precision, the factual position is reported back to the computer using a potentiometer.

As we have already mentioned, the exact timing of the injection is of utmost importance in a diesel engine. The electronic system uses a needle movement sensor built into one of the injectors (the other are assumed to work completely simultaneously) notifying the computer about the precise time of the beginning of the injection. Should there be any time difference between the factual and designated opening times, the electro-valve ß of the injection ad-juster ŕ will receive a correction signal until the difference disappears. If the electro-valve is completely open, the injection start will be delayed, if it is closed, the start time will be advanced. To achieve the timing required, the valve is driven with a modulated pulse signal, with the duty cycle (on-off ratio) determined by the ECU.

The input from this sensor is also used for compensating calculations on the amount of fuel injected, and to provide the on-board computer with the exact amount of fuel used up so that it can calculate the momentary and average consumption.

The computer has extensive self-diagnostic functionality. Many sensors can be substituted with standard input values in case of a failure (serious errors will light up the diagnostic warning light on the dashboard). Some sensors can even be simulated using other sensors— for instance, the role of a failing engine speed sensor might be filled in by the signal generated from the needle movement sensor.

As there is no standalone ignition in a diesel engine, the only way to stop it is to cut off the fuel supply. The mechanical default position of the actuator 8 is the position where no fuel enters the injectors at all; this is where it returns when the computer receives no more voltage from the battery, the ignition switch having turned off.

As it has already been mentioned, the inlet pressure is one of the principal EDC parameters for a turbocharged engine. Later Citroën turbocharged diesels— starting with the 2.5 TD engine of the XM— pioneered variable turbo pressure technology. The wastegate on these turbines has several actuators, fed with the turbo pressure through electric valves. The ECU, based on the relevant engine operation parameters obtained from the sensors, controls these actua-tors in various combinations, providing a selection of two or three different wastegate limit pressures. This lets the system ease the compromise between the turbo pressure and turbine speed: the pressure is kept at the usual value for higher engine speeds (limited by the maximum turbine speed) but is allowed to go higher than that in the middle rpm ranges, adding a significant amount of torque in the range where it is most needed.

Green versus Black

Diesel oil, just like gasoline, is a mixture of various hydrocarbons (C n H m ), and burned together with the oxygen (O 2 )of the air, transforms to carbon-dioxide (CO 2 ) and water vapor (H 2 O). However, as the combustion is never ideal, the exhaust gas also contains various byproduct gases: carbon-monoxide (CO), various unburned hydrocarbons (C n H m ), nitrogen-oxides (NO x ). The relatively high lambda value a die-sel engine is operating with reduces the hydrocarbon and carbon-monoxide content to 10– 15%, and the amount of nitrogen-oxides to 30– 35% of the corresponding figures measured in gasoline engines without a catalytic converter. The sulphur content of the fuel— drastically reduced during the recent decades— is responsible for the emission of sulphur-dioxide (SO 2 ) and sulphuric acid (H 2 SO 4 ).

Conversely, these engines emit 10– 20 times more particulates— or black soot— than gasoline engines. These are unburned or incompletely burned hydrocarbons attached to large particles of carbon. These substances are mainly aldehydes and aromatic hydrocarbons; while the first only smells bad, the second is highly carcinogenic.

The much higher amount of particulates is due to the different combustion process. The various aspects of mixture formation, ignition and burning occur simultaneously, they are not independent but influence each other. The distribution of fuel is not homogenous inside the cylinder, in zones where the fuel is richer the combustion only takes place near the outer perimeter of the tiny fuel droplets, producing elemental carbon. If this carbon will not be burned later because of insufficient mixing, local oxygen shortage (large fuel droplets due to insufficient fuel atomization, caused by worn injectors) or the combustion stopping in cooler zones inside the cylinder, it will appear as soot in the exhaust. The diameter of these small particles is between 0.01 and 10 mm, the majority being under 1 mm. Keeping the amount of fuel injected below the smoke limit— the lambda value where the particulate generation starts to rise extremely— is essential.

Similarly to gasoline engines, the exhaust gas can be post-processed to reduce the amount of pollutants even further. There are two different devices that can be used:

Diesel Direct Injection

I think that at this point, soot burning filters will have to be cut out of the PDF and put in at a similar ecological section under DI/ HDI— since that is the only system that actually makes soot burning practical, and the only system that im-plements it.

Soot burning was experimented with a lot but was never made practical before HDI due to a too low exhaust temper-ature. The particle filter would need heating to a very high temperature and that was deemed to be too dangerous. Even with cerine additives, essentially, there would have to be a separate small burner to heat up the filter, which is again another system that can go wrong. HDI essentially in-tegrates a burner by alowing post-injection, something that is simply impossible for injection systems derived from a classical pump due to teh timing required. I think that for soot management it is enough to write that the smoke limit control is vastly improved by the better regulation of the EDC.

Other things like controlled swirl and multi-valve technol-ogy, also pioneered by Citroën (XM 2.1 TD!) should be men-tioned. The catalytic converter section remains unchanged.

And, of course, there should be an "In addition to the pol-lution management implemented on mechanical injection systems" sentence somewhere in there, since proper cold start corrections and EGR are implemented in EDC units by default.


Suspension

A Suspension Primer

From the early days of the automobile — and even before, in the time of horse-drawn carts — it was already well known that the body of the car, hous-ing both the passengers and the load, has to be decoupled from the unevenness of the road sur-face.

This isolation is much more than a question of comfort. The vertical force of the jolts caused by the repeating bumps and holes of the road surface are proportional to the square of the vehicle speed. With the high speeds we drive at to-day, this would result in unbearable shock to both people and the mechanical parts of the car. Jolts in the body also make it more difficult to control the vehicle.

Consequently, there has to be an elastic medium be-tween the body and the wheels, however, the elasticity and other features of this suspension medium are governed by many, mostly contradicting factors.

The softer, more elastic the spring, the less the sus-pended body will be shaken by various jolts. For the sake of comfort, we would thus need the softest spring possible. Unfortunately, too soft a spring will collapse under a given weight, losing all its elasticity. The elasticity of the spring would need to be determined as a function of the weight carried but the weight is never constant: there is a wide range of possible load requirements for any car. On one hand, a hard suspension will not be sensitive to load varia-tions but being hard, will not fulfill its designated purpose, either. A soft suspension, on the other hand, is comfortable but its behavior will change significantly on any load varia-tion. To cope with this contradicting requirements, an elas-tic medium of decreasing flexibility would be required: such a spring will become harder as the weight to be carried in-creases.

When the spring is compressed under the weight of the load, it's not only its flexibility that changes. The spring de-flects, causing the clearance between the car and the road surface decrease, although a constant clearance would be a prerequisite of stable handling and roadholding. At first sight, this pushes us towards harder springs: soft springs would result in excessive variations of vertical position —un-less, of course, we can use some other mechanism to en-sure a constant ground clearance.

In addition to the static change caused by load varia-tions, the deflection of the spring is changing constantly and dynamically when the wheels roll on the road surface. The body of the vehicle dives, squats, rolls to left and right as the car goes over slopes, holes and bumps in the road, corners, accelerates or decelerates.

When a deflected spring is released again, the energy stored in it will be released but as there is no actual load for this energy, the elastic element, the mass of the suspension and the vehicle form an oscillatory system, causing a series of oscillations to occur instead of the spring simply return-ing to its neutral position.

Any vertical jolt would thus cause such oscillations: the upward ones are transmitted to the car body while the downward ones make the wheels bounce, losing contact with and adhesion to the road surface. The first is only dis-comforting, but the second is plainly dangerous. In addi-tion, it's not only the spring that oscillates; the tires contain air which is a highly elastic spring medium. Oscillation in it-self causes unwanted motion but when the corrugation of the road surface happens to coincide with the period of the suspension oscillations, it might lead to synchronous reso-nance, a detrimental situation leading to serious damages in the suspension elements.

Mass in motion can also be viewed as a source for kinetic energy; because of this, moving parts of the suspension are often reduced in weight to decrease this portion of the stored energy, and this in turn eases the requirements on the dampers as they have to dissipate less unwanted energy as heat. This solution, however, often shifts the frequency of the self-oscillation of the suspension upwards. Unfortu-nately, occupants are more sensitive to higher frequencies reducing comfort (mostly adding noise), so this is an area where compromise is needed.

Conventional suspension systems use a second element, a shock absorber to dampen these oscillations. The ab-sorber uses friction to drain some of the energy stored in the spring in order to decrease the oscillations. Being an ad-ditional element presents new challenges: the characteris-tics of both the spring and the absorber have to be matched carefully to obtain any acceptable results. The ab-sorber ought to be both soft and hard at the same time: a soft absorber suppresses the bumps of the road but does not decrease the oscillations satisfactorily while a hard ab-sorber reduces the oscillations but lets the passengers feel the unevenness of the road too much. Due to this contradic-tion, conventionally suspended cars have no alternative but to find a compromise between the two, according to the in-tended purpose of the car: sport versions are harder but of-fer better roadholding, luxurious models sacrifice roadhold-ing for increased comfort. This contradiction clearly calls for a unified component serving both as a spring and an absorber, harmonizing the requirements.

Hydropneumatic Suspension

As we saw, the ideal suspension would require elasticity decreasing with the load, constant ground clearance, shock absorbers integrated into the suspension— all these beyond the obvi-ous independent suspension for all wheels. And this is exactly what Citroën's unique hydropneu-matic suspension offers.

According to the Boyle– Mariotte formula defined in the 17th century, the pressure and the volume of a mass of gas are inversely proportional at a constant temperature. There-fore, by keeping the mass of the gas constant and changing the volume of its container, its pressure can be controlled (the usual pneumatic suspensions operate on the opposite principle: air is admitted or withdrawn from the system by compressors and exhaust valves, modifying its mass while keeping the volume constant).

The volume changes are controlled by hydraulics, a tech-nology in widespread use in every branch of the industry. As liquids are non-compressible, any amount of liquid intro-duced at one end of a hydraulic line will appear immedi-ately at the other end (this phenomenon was first formu-lated by Blaise Pascal). Using this principle, motion can be transmitted, multiplied or divided (according to the relative sizes of the operation cylinders), with velocity increased or decreased (using varying cross sections in the tubing), to any distance desired, over lines routed freely.

Hydraulics are immensely useful, very efficient, reliable, simple to use, and— due to their widespread deployment— relatively cheap. It is no wonder that it is used for many pur-poses even in the most conventional vehicles: shock absorb-ers, brake circuit and power assisted steering being the most trivial examples; however, Citroën is the only one to use it for the suspension.

The First Embodiment

The Citroën DS, introduced at the 1955 Paris Motor Show, was radically different from any of its competitors on the market at that time: suspension, running gear, steering, brakes, clutch, body, aerodynamics were all unique, not only in details but in the main operating principles as well.

The hydropneumatic spring-absorber unit uses an inert gas, nitrogen (colored blue on the illustrations) as its spring medium, resulting in very soft springing. The flexibility of the gas decreases as the increasing load compresses the suspension pistons, reducing the vol-ume of the gas and adding to its pressure. The damping effect is obtained by forcing the fluid (colored in green) pass through a two-way restrictor unit between the cylinder and the sphere. This effect provides a very sensitive, fast and progressive damping to reduce any unwanted oscillations.

There are many great advantages to this hydropneumatic suspension. First, by adding or removing fluid from the suspension units (practically, by adjusting the length of the hydraulic strut), ground clearance can be kept constant under any load variations. Although this might not seem very important at first sight, it means that the suspension geometry is also constant— in other words, the handling of the car does not depend on the load.

The compressed gas has a variable spring effect, becoming harder as the load increases. This compensation for the increasing load keeps the resonance frequency of the suspension nearly constant. As a consequence, the same excitation in the suspension moves the same amount of fluid through the dampers regardless of load (which is not the case with conventional springs). The working range of the dampers becomes much smaller and this fact makes the use of a simple damper element very effective.

This basically constant suspension resonance frequency also contributes to the consistent behaviour independent of the load. In essence, it ensures that both the road con-tact and the feeling transmitted to the driver remains al-ways the same. This is something absolutely unique: all con-ventional suspensions have an optimum point around aver-age load; when carrying more or fewer passengers or load than this average value, the han-dling characteristics change, not sel-dom so radically that the car be-comes utterly dangerous to drive.

Another advantage is the limited but very useful anti-dive behav-ior: this is essential for efficient braking with a basically very soft suspension. The center of mass of the car moves much less than usual, hence the braking force is distributed more evenly. Manufacturers of cars with conventional suspension and braking only start to add brake force distributors to their ve-hicles these days. The first DS did have a force distributor but Citroën later realized that the suspension, with the addi-tion of a single pipe, can fulfill its role entirely.

The height correction and the constant connection be-tween the left and right side of the suspension has another important implication: lower difference in forces on the wheels. Coupled with variable damping this keeps the wheels in contact with the road at all times, which in turn maximizes the tractive forces on the tires— braking while turning still leaves the vehicle with the grip of all four wheels: this is essential for security in low adherence condi-tions, such as ice, snow, rain, mud.

The steady connection between the sides requires an ex-ternal management of body roll. Ideally, for any vertical movement of the car body, the two sides of the suspension should be connected, while for any movement that results in different displacements of each wheel, they should ide-ally be separate. This second movement can be viewed as a rotation around the longitudinal or transversal axis.

For instance, if the front wheels run into a pothole and the rear wheels go over a bump, the car will rotate around its transversal axis. The angle of rotation remains relatively small as the length of the car is its largest dimension; the higher weights like the engine bay are far from the centre of mass, resulting in a large inertial torque to counter outside forces. If all suspension elements of the wheels were con-nected hydraulically, the vehicle would absorb the bumps very efficiently (the rear struts compressed by the bump would deliver fluid into the front struts, resulting in immedi-ate compensation: the rear would sink, the front would rise, restoring the horizontal position of the car). Unfortu-nately, this would also lead to slow transversal (dive and squat) oscillations, made even worse by acceleration, decel-eration and varying distribution of weight inside the cabin.

As the inertia of the car body around its transversal axis is basically sufficient to counter the effect of longitudinal bumps, the front and rear suspension circuits are sepa-rated. The active height correction of the system acts as a further a non-linear stabilizer both countering dive and squat, and solving weight distribution problems.

On the other hand, if the bumps are transversal— for in-stance, a pothole under the right wheel and a bump under the left one—, the car will rotate around its longitudinal axis. Being much less wide than long, the angle of rotation will be higher and the inertial torque is considerably lower to counter this kind of rotation. Completely independent sides would result in very little damping of roll movements: the low inertia provided by the body would find the reac-tion of the suspension too stiff. Hence, the two sides in the hydropneumatic suspension are interconnected, providing a push-pull operation of the two sides. The interconnection has special damping elements which react differently to dif-ferent fluid movements between the sides: to quick suspen-sion movements caused by potholes and bumps, or to slower changes occuring when driving in a curve.

To counter body roll resulting from the second, an addi-tional element, an anti-roll bar is also needed. The effects of roll could be eliminated if the center of the roll could be identical to the center of the mass. As this is not possible, the opposite approach of moving the center of roll away from the center of mass could also help overcome body roll by increasing the opposing torque. This is the role of the anti-roll bar: similarly to a bike leaning into a curve, it lifts the inner side of the wheel, using the force on the outer edge, and this moves the center of roll outwards. In other words, the wheels and suspension elements do have roll, the role of the anti-roll bar is to isolate this roll from the body which should remain, ideally, horizontal. To accom-plish this, the bar cannot be completely rigid (it has to ab-sorb the road undulations without transfering them to the body), a torsion spring is the usual solution. Such anti-roll bars are used on conventional spring sus-pension

systems as well, however, there are substantial dif-ferences in the way the bar interacts with the rest of the suspension on Citroëns. In a spring system, there is a considerable amount of interaction, a significant flow of energy in both directions between the suspension and the bar. The shock absorbers have to provide the damping for the anti-roll bar, introducing yet another interaction (in the hydraulic setup this is catered for by the damping inside the connection line between the sides).

Consequently, the hydropneumatic suspension has much less interdependence and compromise between damping, countering roll, squat and dive. In addition, it can provide solutions which are simply unfeasible mechanically in a conventional suspension. Cars with steel springs always have roll, including diagonal one, induced by undulations of the road— their anti-roll bar represent a constant mechanical connection between the sides, unable to differentiate between bumps and curves. Citroëns, on the other hand, have a varying interconnection depending on fluid movement— this is very easy to accomplish with hydraulics but extremely complicated with springs.

The only disavantage is that damping occurs further from the source of the disturbance, and due to the good conductivity of sound via the hydraulic lines, this results in slightly more noise. The same effect makes the hydropneumatic suspension somewhat noisier than a conventional one. However, good sound insulation inside the cabin can help overcome this small annoyance.

This suspension layout reduces the sensitivity to underinflated or blown tires and cross-wind. Even with largely uneven braking forces on the two sides the car will not pull to either side.

Although the hydropneumatic spring-absorber unit is an integrated unit from a technical point of view, hydraulics make it possible to place some hydraulic parts (for instance, the center spheres on Hydractive systems) in different locations, reducing the amount of sprung mass. Conven-tional springs have a considerable mass of their own while the mass of the nitrogen in the spheres is practically negligible. Even adding the mass of the fluid moving around in the system, the sum remains much below that of a steel spring. Hydropneumatic struts can be kept relatively small by increasing the operating pressure, which decreases the diameter of the struts. The automatic height correction reduces the mass further because the basic suspension mechanics can be simpler, without requiring multilinks and similar components.

The brakes share the mineral fluid with the suspension. This fluid boils at a very high temperature, therefore it provides great resistance to vapor lock. Due to the proportional regulation a hydropneumatical Citroën can keep braking as long as there is anything left of the brake pad. Even if the liquid starts to boil, there will be no vapor lock as the pressure is automatically released and remains proportional to the braking effort applied by the driver.

This system is often criticized for being overly complicated and prone to error, none of which accusations is true. The suspension is actually quite simple when considering its extra services in comparison to a conventional system and experience shows that the whole system is very reliable. The perfect functioning of the system relies mainly on the prescribed cleaning of the system and the change of the hydraulic fluid— adhering to these simple prescriptions can make the system very reliable.

A typical example: the BX

Finally, there are no forces in the suspension when the circuit is depressurised, allowing very easy and safe servicing of the relevant suspension and transmission parts.

Modern spring suspension systems are in fact capable of achieving some of these results. For instance, variable diameter or pitch springs coupled with hydraulic shock absorbers (incidentally, with a similar internal geometry as the damper elements used in Citroën spheres) behave similarly to these hydropneumatic units. The main difference is that even if these elements would be practically identical, all other functionality that comes either for free or at a small additional cost in Citroën systems— constant height, anti-dive, brake force regulation and so on—, require complex and expensive additional systems.

The illustration shows the basic layout of the suspension (differences on models fitted with power steering or ABS will be described in the corresponding chapters). Most components have an output line to collect leakage (which is intentional to keep the elements lubricated) and return it to the reservoir— although the outputs are indicated, the lines themselves are omitted for the sake of clarity. In reality, they are grouped together and go back to the reservoir.

The high pressure supply subsystem consists of a five-piston volumetric high pressure pump drawing the mineral suspension liquid called LHM from the reservoir. The fluid under pressure is stored in the main accumulator. It is the task of a pressure regulator— built into the same unit with the accumulator— to admit fluid into the accumulator as soon as the pressure drops below the minimum value of 145 bar; as soon as the pressure reaches 170 bar, the regulator closes and the fluid continues its idle circulation from the pump, immediately back to the reservoir. On simpler models the output marked with an asterisk is omitted and it goes to the return ouput inside the regulator unit instead, as shown by the dashed line. On models fitted with power assisted steering (DIRASS) this interconnecting line is missing and both outputs are used independently.

The spring below the piston 1 is calibrated so that it will collapse only when pushed down with a pressure exceeding the cut-in threshold (145 bar). While the pressure in the main accumulator remains inferior, the piston stays in the upper position, allowing the pump to deliver fluid into the accumulator through the ball valve 5: the unit is switched on. The piston 2 also remains in the upper position (its spring is calibrated to the cut-out pressure, 170 bar), letting the entering fluid fill up the chamber 3 as well. This, in turn, ensures that the piston 1 stays in the upper position: the fluid pressure in this chamber plus the force of the spring counters the downward pressing force even if the pressure in the accumulator rises well above 145 bar.

The fluid supplied by the pump raises the pressure in the accumulator; as soon as it reaches 170 bar, its pressing force will exceed the retaining force of the spring under the piston 2, forcing it to the lower position. In this moment, the high pressure line coming from the another piston will be cut off and the fluid from the chamber 3 can escape back to the reservoir (yellow in the illustration).

With the back pressure now vanished from behind the piston 1, the pressing force of the accumulator fluid drives it down at once: the regulator is switched off now. The fluid supplied by the pump returns back immediately: on PAS-equipped cars, to the flow distributor, on other vehicles, straight back to the LHM reservoir through the internal con-nection (dashed line).

Shortly, as the suspension and braking circuits start to use up the pressure in the main accumulator, the piston 2 will return to its original position. Once there, the regulator is ready to start a new cycle.

The characteristic ticking which can be heard in Citroëns is the sound of the regulator pistons quickly moving one af-ter the other, in quick succession: 2 down, 1 down, 2 up. The opposite tick— 1 up, when the regulator is switched on to replenish the accumulator— is much softer.

The interconnection 6 is normally closed. Opening it lets all the fluid stored under pressure return back to the LHM reservoir— this is the way the system is depressurized when any of the suspension elements need servicing.

The liquid— supplied to the rest of the system from the main accumula-tor— passes through a security valve whose task is to ensure safety by feed-ing the brake circuits first. The front brake circuit is always open but the other two outputs are blocked by a pis-ton. If the pressure in the main circuit exceeds 100 bar, the fluid pushes the piston back against the force of the spring, opening up the suspension outputs as well. The electrical switch for the low hydraulic pressure warning lamp on the dashboard is built into this valve as well. This way, a sudden failure of the pump or the belt driving it will not leave the car without sufficient braking power.

The second circuit fed from the security valve is the front suspension. The fluid goes to the front height corrector. When the vehicle height is stabilized, the piston inside the corrector blocks the inlet of fluid, isolating the struts from the rest of the suspension. Body roll is limited by the damping effect of the restrictors built into the sphere supports and by forcing the fluid to run from the left to the right strut through a connection line. If the movement of the front anti-roll bar dictates that the front of the vehicle should be raised, the connecting linkage moves the piston upward, opening the inlet and letting additional fluid enter the front struts. When an opposite movement is required, the piston moves downward, letting the fluid at residual pressure flow back from the struts to the LHM reservoir. Both directions of flow are stopped and blocked when the height corrector piston resumes its middle position.

The mechanical connection between the anti-roll bar and the height corrector is not a rigid linkage but has some free play. Just before the height corrector, the connecting rod coming from the anti-roll bar hooks into a small window on the corrector side. Small movements of the control rod do not change the position of the height corrector, only those are large enough to exceed this free play. In addition, the corrector has its internal (albeit low) resistance, besides, all rods are somewhat elastic, so in the end, all these factors make the height correction system filter out the higher frequency components of the suspension movement.

Observing an initial threshold which has to be crossed before any correction occurs not only reduces the strain and wear on the correctors but also prevents the system from developing self-oscillation. A powered system provides amplification and any feedback mechanism with a delay— such as the height correction— could potentially result in oscillations. The initial threshold ensures that there is no feedback, and consequently, no oscillation when the required correction is too small.

The next circuit is the rear suspension. Its layout and operation is identical to the front one, having its own height corrector.

The first circuit, as already mentioned, feeds the front brakes. The liquid under pressure flows into the brake compensator valve, operated by the brake pedal. In its neutral position, the brake circuits are connected to the re-turn lines to ensure that the brakes are not under pressure. When the driver pushes on the pedal, this moves the first piston, closing the return output and opening up the outlet going to the front brake cylinders.

This piston and a spring behind it pushes the second pis-ton which works similarly for the rear brakes, although those are not fed directly from the security valve but receive their supply from the rear suspension (later brake valves have three pistons but their method of operation is practi-cally the same). In consequence, the braking force at the rear depends on the load: the more the back of the car is loaded, the stronger the rear brakes work. Actually, on a Citroën mostly used to carry only its driver, without much load in the trunk, the rear brake pads and disks wear much slower than those in the front.

The damping elements in the sphere supports consist of a central hole which is always open and addi-tional small holes closed and opened by a spring as the flow of the hydraulic liquid dictates. Slower suspension movements like body roll, squat or dive result in a slower flow of the liquid and the smaller dy-namic pressure differences are not sufficient to bend the spring cover open over the additional holes. The damping effect is therefore only determined by the diameter of the center hole.

The abrupt jolts caused by road irregularities, in contrast, cause faster flow. With the increasing pressure difference the fluid will open the spring cover and use the additional holes as well. This increased cross section results in a lower damping effect.

The additional holes are located in a circle around the center hole. There are two spring covers, one on each side, but they do not cover all the holes equally. Half of the holes (actually, every second one) are slightly enlarged on one side, the remaining half on the other side. By carefully ad-justing the size of the holes, the designers could fine tune the damping factors independently for both directions of strut travel.

Hydractive I

The Hydractive I suspension system appeared with the XM. Unlike the simpler hydropneumatic suspension used on the DS, GS/ GSA, CX, BX and some XMs, this one has two modes of operation, soft and hard. The suspension functions in soft mode but it will be switched to the hard mode when the computer deems this necessary for the sake of roadholding and safety.

To achieve this, the first hydractive system adds two spheres (one for each axle) and an electric valve to the struts and spheres of the standard hydropneumatic setup.

During normal driving, the computer keeps the suspen-sion in soft mode most of the time but— based on the input provided by many sensors (steering wheel, accelerator pedal, body movement, road speed and brake), including the Sport/ Comfort switch on the dashboard— the suspen-sion ECU decides when to switch to hard mode; in other words, when to deactivate the additional spheres for extra roadholding and safety.

When the driver selects the Sport setting, the suspension is switched to hard mode constantly. This setting is not what any Citroën driver would call comfortable… The suc-cessor system, Hydractive II overcomes this limitation.

The layout of the system (front suspension)

The illustration only depicts the differences to the standard layout already presented in the previous section:

 1. A standard Citroën sphere base which fits a sphere without a damper block. The sphere volume and pressure differ for the front and rear, as well as according to the model of the car;
 2. A hydraulically controlled isolation valve that con-nects or isolates the sphere from the rest of the suspension, modifying the string constant of the suspension;
 3. A ball and piston valve arrangement that limits fluid cross-flow between the left and right suspension struts in case of body roll. This valve is disabled for suspension height corrections, in order to guarantee that the fluid pressure in the corner struts remains equalized;
 4. Two damping elements similar to those used on the corner spheres, acting as dampers for the center one;
 5. An electrically controlled valve driven by the suspen-hydropneumatic sion ECU. In order to reduce heat build-up, the computer uses pulse width modulation to achieve a constant current through the coil. The initial voltage is higher to make the valve react quicker but it is reduced to a smaller value once the inductive effects have been overcome, should the valve stay on for a long enough time. The valve is capable of being on indefinitely when driven with this sustained current.

The front and rear suspension circuits are identical and the same electrovalve serves both subsystems.

Soft, hard, soft, hard…

The default electrical mode of the suspension, when the electro-valve [5] is not energized, is hard.

While the computer keeps the suspension in soft mode, the electro-valve 5 is energized by the ECU, opening the feed pressure onto the isolation valve piston 2 and by moving it, connecting the center sphere 1 to the rest of the sus-pension. The fluid in the suspension has to pass through two damping elements 4 (one for each strut connection). When both struts move in unison, the center sphere behaves as a standard sphere with a damper hole twice as large as a single damper element, but when the car starts to roll, the fluid has to move from one strut to the other, passing through both damper elements consecutively. In addition to this double damping, the sphere 1 itself acts as a damping string, absorbing quick changes in pressure between the two dampers. This dampens the body roll to some extent even in soft mode.

Whenever the computer feels it necessary to switch to hard mode, it closes the electro-valve 5, not allowing the main feed pressure to move the isolation piston 2. The pres-sure inside the center sphere 1, always higher than that of the return path under normal operating conditions, will move the control piston into a position which closes off the center sphere completely. The remaining pressure in this sphere remains unknown but as the main circuit pressure might change while the suspension is in hard mode (due to either the dynamics of the suspension— acceleration, braking, movement due to uneven surface— or the vehicle height altered by the driver), the computer equalizes the pressure periodically by enabling the control block to assume the soft position for a short period of time.

Hard mode serves three reasons. First, it provides higher resistance to body roll. The cross-flow of LHM from one strut to the other has to pass through both damper blocks as in soft mode, but it is additionally limited using the piston and ball valve 3, now switched into the hydraulic circuit between the damper elements instead of the center sphere. The ball is positioned in the fluid so that any crossflow moves the ball and thus limits the flow, dampening the body roll as well.

Second, it limits dive and squat by helping out the height correctors. A stiffer suspension damps the vertical motion and therefore reduces the amount of correction required.

Third, hard mode not only limits the suspension travel between the body to the road but between the suspension elements and the body. Its aim is to reduce suspension movement at the cost of comfort but to gain safety, limiting the influence of the body movement to steering, very important in extreme situations like a flat tire.

When the vehicle is making a sharp left turn, tending to roll to the right, the right strut will be compressed and the left one expanded. The fluid is then forced from the compressed strut to the expanded one, moving the ball in the valve towards the outlet of the left strut; as soon as it reaches and covers the outlet orifice, it closes off any further cross-flow. The corner spheres are now isolated and has to provide all the damping them-selves.

At the same time when the body roll is present, the car might need to change the ground clearance as well: for instance, when braking in a curve. The valve 3 therefore has an additional pis-ton which lets the LHM flow between the circuits of the struts and of the height corrector. If the body has to be raised, the pressure in the height correctors will be higher than that in the suspension. This higher pressure pushes the piston, which in turn dislodges the ball and the pressure will raise equally in both struts (without dislodging the ball, only one of the struts would receive the fluid, resulting in incorrect operation).

If the body has to be lowered, the higher pressure in the struts will dislodge the ball again, opening the piston towards the return line ad the fluid will escape from both struts, lowering the vehicle.

Sensory perceptions

The computer of the suspension system takes its input signals from the various sensors and based on a set of rules, dynamically activates the electric valve.

There are eleven inputs to the ECU. First, the Comfort/ Sport switch on the dashboard, enabling the driver to choose between the two settings. The status light on the instrument panel informs about the setting selected (it does not indicate the mode the suspension is currently in).

The second input comes from a vehicle speed sensor. This inductive magnet tachogenerator generates 4 pulses per rotation, that is approximately 5 pulses per meter traveled (although this depends somewhat on tire size). It is located on the gearbox where the speedometer cable attaches, or in some versions, on the cable itself. The ECU determines the acceleration of the car by evaluating changes in vehicle speed for the duration of one second.

Another input arrives from the steering wheel angle and speed sensor, an optoelectronic device consisting of two infrared light beams, interrupted by a rotating disc with 28 holes. The ECU senses the quadrature signal changes of both sensors to effectively increase the resolution of the sensor (28 pulses per steering wheel revolution) by a factor of four. This produces one edge change every 3.214 degrees of steering wheel rotation. The direction of turning can be determined by the sequence of the edge changes.

To make decisions, the computer needs to know the straight ahead position of the steering wheel. The sensor does not have a built-in zero position (as it would not always work, due to misalignment and wear in the mechanical components). The computer uses heuristics instead:

First, the straight line position is assumed if the vehicle speed is above 30 km/ h and the steering wheel position was not changed (an error margin of up to 4 pulses is allowed) for the last 90 seconds. Second, we know the maximum number of pulses in both directions from the center (lock to lock angle divided by two). If the steering wheel is found to turn more than this value (an error of up to 4 pulses is accepted here, too), this is a clear indication of an incorrect center reference: in this case the center position will be adjusted by the surplus.

The rotational speed of the steering wheel is determined by measuring the time elapsed between the individual pulse edges coming from the sensors.

A similar sensor informs the computer about the movement of the car body. Two infrared beams, the disc having 45 notches, similarly quadrupled by the ECU. Excessively long intervals are considered coming from slow height changes resulting from the driver selecting a different height setting, and are consequently discarded.

The sensor is connected to the front anti-roll bar, to the right of the height corrector linkage. Due to its location, it is capable of detecting both squat and dive, and to some extent, body roll. But as the sensor is mounted off-center, its sensitivity to roll is about three times less than the sensitivity to squat and dive. In all directions, it can measure both movement amplitude and speed of movement, using the same process as the steering wheel sensor does.

The throttle pedal position sensor is located below the dashboard, right next to the pedal mechanism, where the pedal can operate its sprung lever as it moves. The sensor is a potentiometer with an integrated serial resistor in the wiper's circuit.

The entire travel of the potentiometer is quantized into 256 steps by the analog-digital converter inside the ECU. The 5 V reference is supplied by the ECU itself. Due to the gas pedal initial position and maximum travel, about 160 to 220 steps out of 256 are being actually used.

The brake pressure sensor is a simple pressure activated switch located on a hydraulic conduit connector block, right next to the ABS block, at the bottom of the left front wing, in front of the wheelarch, under the battery. The switch makes contact at 35 bars of braking pressure.

The door/ tailgate open switches are located on the door frame and in the boot latch. The door switches are all wired together in parallel and connected to one input line (and routed to the interior light dimmer and timer as well). The tailgate switch is connected to the other input line (and routed to the boot light and the tailgate opened detection input for the status display on the dashboard, too; the door open and bonnet open signals for the status display are generated by a separate set of switches, independent of the ones used for the suspension).

The usual ignition switch provides a power-on signal, triggering and internal reset and self diagnostic run in the ECU. Turning the ignition on and off also triggers internal events that guarantee proper pressure equalization between the center and corner spheres.

The brain behind the suspension

The ECU is a small microcomputer sensing the input signals coming from the various sensors. A very interesting and important aspect of the system is that it uses the driver of the car as a major part of its intelligence, making the operation very simple but effective. To achieve this, most of the sensors read the controls the driver operates.

The software contains the description of various conditions (status of the input lines and internal timers) governing when to activate-deactivate the electrovalve switching the suspension to either hard or soft mode. These conditions can be formulated as rules.

Every main input sensor has an associated rule: when the value collected from the sensor exceeds a specific threshold, the suspension is put into hard mode and the com-puter starts a timeout counter. For the suspension to return to soft mode at the end of the timeout period, the threshold must not be exceeded again during this time. If it was exceeded, the suspension stays in hard mode and the timeout starts all over again.

There are four additional rules overriding the normal op-eration— even if the sensor inputs call for a generic rule to be applied, these four conditions are checked first:

As already mentioned, the steering wheel sensor is used to derive two inputs values: steering wheel speed and an-gle. These values are treated separately with the purpose of calculating the lateral acceleration of the vehicle (vehicle speed, steering angle) and the potential change in this ac-celeration (vehicle speed, steering wheel speed). It is seem-ingly done this way to save memory which would otherwise be required for a full three-parameter lookup (based on ve-hicle speed, steering wheel angle, steering wheel speed). The steering wheel sensor rules actually give a measure of potential body roll. Body roll is significantly reduced in hard mode, consequently, the rules were set up to ensure that the body roll is minimized when there is potential for it, still the suspension stays soft to absorb bumps when there is no body roll caused by the vehicle changing direction.

If the acceleration or deceleration (braking) of the ve-hicle exceeds 0,3 g (approximately 3 m/ s˛) while the actual speed is above 30 km/ h, the suspension will be switched to hard mode and a timeout of 1.2 seconds begin.

The table below shows the thresholds of steering wheel angle and rotating speed. If any of these values exceed the threshold for the actual vehicle speed, the sus-pension will switch to hard mode; it will revert to soft when the corresponding value drops below the threshold for at least 1 second if the switching was triggered by the steering wheel angle and 2 seconds if triggered by the rotational speed:

 Vehicle speed (km/ h)  Steering wheel angle (deg) 
< 30 always soft
31– 40130
41– 60100
61– 8052
81– 10040
101– 12018
121– 14015
141 >8

Vehicle speed (km/ h)Steering wheel speed (deg/ s)
< 30 always soft
31– 60196
61– 100167
101– 120139
121 >128

The body movement amplitude and speed is derived from the output of the body movement sensor, although the two values are used in a different way.

The body movement speed is used as the parameter for the activation of two types of corrections:

The previous corrections stay enforced until one or more of the following conditions are satisfied:

Once any of these conditions are met, the suspension will revert to normal operation, with thresholds restored according to the table. Exceeding any of these thresholds will force the suspension into hard more. The computer checks every 0.8 seconds whether the conditions forcing the suspension into hard mode are still present, and if so, the system stays in hard mode.

Suspension down > 13 pulses, timeout 1 sec
Suspension up > 9 pulses, timeout 1 sec
Suspension change speed between 30 and 50 ms AND
Durchfederung > 3 pulses, timeout 1 sec

Vehicle speed (km/ h)Dive (mm)Squat (mm)Steering wh pos (deg)
< 30

Vehicle speed (km/ h)Dive (mm)Squat (mm)Steering wh pos (deg)
< 30

The values delivered by the throttle pedal sensor are used with reference to the vehicle speed in order to anticipate the vehicle dynamics as a result of acceleration or deceleration. The rules for this sensor represent a reaction to probable vehicle squat (on acceleration) or dive (on deceleration). Both are significantly reduced when the suspension is in hard mode.

The suspension ECU quantizes the pedal position into five discrete steps: 0, 30, 40, 50 and 60 percent of the complete pedal travel. The computer measures the time elapsed as the pedal travels from one step to the next in either direction. If this time is inside the intervals shown in the table, the suspension will switch to hard mode. It will revert to soft if the pedal movement becomes slower for at least the duration of the timeout specified:

Pedal press speed (ms)Timeout (s)
< 1001
101– 1502

Pedal release speed (ms)Timeout (s)
< 1001
101– 2002

The brake pressure sensor detects the pressure in the front brake hydraulic circuit. Since this is a fixed threshold sensor, the suspension setting rule is simple: if the vehicle speed exceeds 30 km/ h and the pressure is above 35 bar in the brake circuit, the suspension switches to hard mode. The system stays so to prevent excessive dive when brakes are applied while any of these two conditions are met (the timeout value is one second).

Without ignition and electrical feed to the suspension computer, the electro-valve would immediately return to hard mode. Loading or unloading the car, people getting in or out would induce pressure differences in the hydraulic system. These differences would equalize abruptly when the system is started again, causing the car to jump or sink vehemently. In order to avoid this, the computer allows an additional 30 seconds of timeout starting when any of the doors is opened or closed (as communicated by the door and tailgate open sensors) , leaving the electro-valve energized for the duration of the timeout.

It is important to note that the suspension will switch to soft mode even with the ignition switch turned off. Early cars did not have this feature built directly into the computer but used an additional relay and circuits. On those models, the constantly energized electro-valve can drain the battery if the doors remain open for a long time. Starting with the H2 suspension computer (from ORGA 4860, February 28, 1990) the door sensors are ob-served by the ECU itself and the operation is enhanced with a 10-minute timeout period. After this interval, the electro-valves will always return to the hard, non-energized state.

Changing the state of the ignition switch provokes a transition to soft mode for a maximum of 30 seconds; reaching a vehicle speed of 30 km/ h will cancel this mode prematurely. When the ignition is turned on, the ECU also runs a self-test diagnostic sequence lasting three seconds.

When the suspension selector switch is set to the Sport setting, all sensor inputs except for the vehicle speed sensor are ignored. Below 30 km/ h the car stays in soft mode and switches to permanent hard mode above this speed. The suspension status light in the instrument panel has two functions:

Hydractive II

The second incarnation of the hydractive suspension appeared at February 1, 1993 (ORGA 5929). It was designed to overcome the biggest problem of the previous system, the very uncomfortable hard mode.

Switching to Sport does not mean sticking to a hard, uncomfortable ride any more. On the Hydractive II, the relation between suspension modes and dashboard switch settings became more complicated: in both setting s— Normal (the new name of Comfort) and Sport — the computer can switch to both hard and soft mode as it finds it necessary, however, when set to Sport, the suspension becomes more sensitive and will sooner and more often switch to the hard mode.

Many models were also fitted with an anti-sink system that locks the system when the car is not running, using yet another sphere. Its only purpose is to keep the car from sinking when not used, it does not influence the functioning of the suspension system in any way.

The layout of the system (front suspension)

The center sphere circuits and supports were redesigned: they now house the electrovalves and the internal conduits serving the sphere were modified as well; the new control blocks connect, as previously, to the left and right corner spheres, the height corrector, and— depending on the con-trol signal coming from the suspension computer— the cen-ter sphere. The elements are practically the same as on Hydractive I:

 1. A sphere base;
 2. A hydraulically controlled isolation valve;
 3. A ball and piston valve;
 4. Two damping elements;
 5. An electrically controlled valve driven by the suspension computer.

The front and rear suspension circuits are identical but hy-draulically independent. The electro-valves are driven simul-taneously, in parallel.

Trapped among pistons

The electro-valve 5 is energized when the suspension is in its soft mode, hence, the default electrical position is hard. However, due to the indirect coupling between this valve and the isolation piston 2 inside the control block, the hydraulics can stay in either position for extended periods of time with the electric valve disconnected, depending on the pressure differences between the strut and the main circuits. If the main suspension circuit has nominal pressure, the system stays in hard mode with the electric valve off or disconnected.

The two modes are practically the same as on the previ-ous Hydractive system: in soft mode the electro-valve 5 opens the feed pressure onto the isolation piston 2 and by moving it, connects the center sphere 1 to the rest of the suspension. In hard mode, the electro-valve 5 closes and lets the pressure inside the center sphere 1 move the control piston into a position which closes off the center sphere completely.

The center sphere 1 is now supplied directly from the height corrector in soft mode. This simplifies the ball valve arrangement with respect to Hydractive I.

Higher intelligence

The computer uses the same set of sensors as Hydractive I, the only difference is the vehicle speed sensor which is a Hall-effect sensor now. Its resolution have been doubled to 8 pulses generated per rotation, that is approximately 5 pulses per meter traveled (although this depends somewhat on tire size). It is located on the gearbox where the speedometer cable attaches, or in some versions, on the cable itself.

The internal algorithm of the computer became more sophisticated. While the Hydractive I had only one computer controlled mode (Sport switched the suspension to constant hard mode above 30 km/ h of vehicle speed), the newer system has two such regimes of operation: in both Normal and Sport it dynamically activates the electro-valves of the suspension control blocks whenever it decides that the driving circumstances call for a firmer suspension. The difference is in the set of rules the computer uses to evaluate those circumstances: the rules are stricter for the Sport setting, with most of the thresholds reduced, thus the suspension will switch to hard mode much more readily.

The following table shows the thresholds of steering wheel angle. If the value observed by the sensor exceeds the threshold for the actual vehicle speed and the suspension setting, the suspension will switch to hard mode; it will revert to soft when the corresponding value drops below the threshold for at least 1.5 seconds:

Vehicle speed (km/ h)Steering wheel angle (deg)
NormalSport
< 34
34– 39174119
40– 4910067
50– 598456
60– 686845
69– 785537
79– 894228
90– 993322
100– 1192627
120– 1392315
140– 1582013
159– 179139
179 >107

There is a similar table for the thresholds of the steering wheel rotational speed as well:

Vehicle speed (km/ h)Steering wheel speed (deg/s)
NormalSport
< 24
24– 29535357
30– 39401267
40– 49246164
50– 59178119
59– 6811073
69– 798255
79– 896241
90– 995335
100– 1194228
120– 1383020
140– 1592215
158 >2013

The thresholds for body movement are:

Vehicle speed (km/ h)Dive (mm)Squat (mm)Steering wh pos (deg)
Note that the thresholds are the same for both Normal and Sport suspension settings
< 10
10– 338460
34– 39846087
40– 49544850
50– 59544842
60– 68544834
69– 78544827.5
79– 89544821
90– 99484816.5
100– 109484813
110– 119484213
120– 129484211.5
130– 139424211.5
140– 149424210
150– 158423610
159– 17942366.5
179 >36365

The thresholds of the gas pedal sensor are:

Vehicle speed (km/ h)Pedal press rate (steps/25 ms)
NormalSport
< 1421.3
15– 4932
50– 9942.6
100– 13453.3
135– 19964
199 >74.6

Vehicle speed (km/ h)Pedal release rate (steps/25 ms)
NormalSport
< 19106.6
20– 7853.3
79– 16864
168 >74.6

With the improved resolution of the vehicle speed sensor, the rules formerly referencing to 30 km/ h are changed to 24 km/ h. Thus, the suspension switches to hard mode if the brake pressure sensor detects a pressure above 30 bar and a vehicle speed in excess of 24 km/ h.

Similarly, the suspension will switch to soft mode if the ignition switch is turned on, for a maximum of 30 seconds, but reaching a vehicle speed of 24 km/ h will cancel this mode prematurely. It will switch to soft also if any door or the tailgate is opened but the vehicle speed is below 24 km/ h. The reason for this is to equalize the pressure between all three spheres of an axle. Without it, the center sphere would retain its former pressure and once the vehicle exceeds the speed of 24 km/ h, opening it would make the car jump or drop, depending on the actual pressure.

It is important to note that the suspension will switch to soft mode even with the ignition switch turned off. Should the doors remain open with the ignition switch in the off position, the suspension soft mode will be subjected to a 10-minute timeout period to avoid draining the battery as the soft mode requires the electric valves to be energized.

System antyopadowy

Wiele z współczesnych citroenów - łącznie z podstawową i hydroaktywną Xantią oraz Xm - jest wyposażona w system anty-opadowy (SC/MAC) (dalej AO), którego jedynym zastosowaniem jest zapobieganie stopniowemu opadaniu samochodu podczas postoju. Zadanie to realizowane jest przez ograniczenie ilości elementów podatnych na przeciekanie jedynie do samego zaworu AO. System nie uczestniczy w normalnym funkcjonowaniu układu zawieszenia podczas jazdy.

Schemat układu jest prosty - na każdej z osi, pomiędzy korektorem wysokości a siłownikami zawieszenia (lub blokiem sterowania hydrauliką przy HYDROACTIV) zamontowany jest zawór AO. Zawór jest sterowany różnicą ciśnień w systemie, czyli bez udziału elektryki bądź elektroniki. Gdy w jego obwodzie sterującym panuje odpowiednie ciśnienie utrzymuje się on cały czas w stanie otwartym (czyli działa dwustanowo, podobnie jak przekaźnik w układach elektrycznych).

W normalnych warunkach, wysokie ciśnienie z pompy, zasila konżektor i główny akumulator ciśnienia. Z wyjścia tego zespołu - przez zawór bezpieczeństwa (ZB)- zasilana jest cała reszta układu. Gdy przed zaworem bezpieczeństwa wystąpi odpowiednie ciśnienie otwiera się on i podaje ciśnienie przez zawór AO i korektory wysokości do siłowników zawieszenia.

Ciśnienie przychodzące z ZB pojawia się w obwodzie sterującym zaworu AO. Kiedy silnik pracuje zawór AO pozostaje bez przerwy otwarty, łącząc korektory wysokości z resztą zawieszenia i z układami hamulcowymi- wszystko działa dokładnie tak jak w samochodzie nie wyposażonym w system AO. Nawet gdy silnik zostaje wyłączony, zawór AO pozostaje otwarty tak długo dopóki ciśnienie od strony akumulatora (podawane przez ZB) pozostaje wyższe niż te w zawieszeniu. Natychmiast gdy przecieki z siłowników, korektorów wysokości i dystrybutora hamulcowego spowodują obniżenie ciśnienia w akumulatorze głównym poniżej tego które panuje w zawieszeniu zawór AO zostanie zamknięty odcinając siłowniki zawieszenia od reszty układu. Zazwyczaj zawór na przedniej osi zamyka się pierwszy ze względu na to że przód samochodu jest cięższy i w przednich kolumnach panuje wyższe ciśnienie. W porównaniu do samochodów bez AO przecieki zostają poważnie zredukowane, np.: standardowy XM z zawieszeniem w doskonałym stanie opada całkowicie w przeciągu 20-30 godzin, natomiast wyposażony w AO potrzebuje na to 10dni.

Tylny zawór AO jest podłączony dodatkowo do sfery SC/MAC. Celem stosowania tej sfery jest zachowanie ciśnienia w obwodzie hamulcowym. Ponieważ dystrybutor hamulcowy jest najmniej szczelnym elementem, tą drogą może następować szybki spadek ciśnienia podczas gdy ciśnienie za jego tłokiem pozostaje stosunkowo wysokie (układ wysokiego ciśnienia z konżektora i przednie zawieszenie przecieka wolniej, zachowując wyższe ciśnienie). W takim wypadku zawór AO mógłby otwierać się ponownie, dodatkowa sfera powoduje że tak się nie dzieje gdyż cisnienie w tylnym zawieszeniu pozostaje dłużej na wyższym poziomie.

System AO utrzymuje samochód wysoko poprzez zapobieganie wewnętrznym przeciekom w różnych elementach systemu i powrotowi płynu do zbiornika (przez powroty). Elementy które są w ciągłym ruchu jak korektory wysokości przeciekają przez swoje uszczelnienia w celu samosmarowania, z drugiej strony zawór hamulcowy zaczyna przeciekać na skutek zużycia. Zawór AO który działa bardzo rzadko, nie potrzebuje intensywnego smarowania i dlatego jest wykonany z ciaśniejszym pasowaniem i właściwie nie przecieka - izolując siłowniki zawieszenia od reszty systemu aby zapobiec wszelkim możliwym przeciekom redukującym ciśnienie w siłownikach a tym samym nie pozwala samochodowi opadać.

Activa Suspension

The Activa suspension — used only on some Xantia models — creates mixed feelings. Drivers requiring sporty handling and roadholding praise it because this car turns into curves without turning a hair: it stays completely horizontal and neutral. However, this comes at the expense of ride comfort.

The Activa system operates in two distinct steps. The first one is controlled mechanically by a roll corrector (the component is identical to the height correctors used in the suspension, see the details on page 23).

The corrector is connected by an L-shaped spring to the bottom wishbone. When the car takes a sharp left turn, its front left wheel will be forced down by the body roll caused by centrifugal force. As the wheel moves down, so does the end of its wishbone, pulling the linkage to the corrector. The piston inside the roll corrector moves upwards, opening the pressure feed into the stabilizing cylinders. These two cylinders are attached to the wheel suspension differently: in the front, the piston pushes the left wheel upwards while in the rear, the right wheel will be forced downwards. This diagonal correction counteracts the roll of the body.

Turning to the other side result in an inverse operation: the roll corrector opens the connection from the stabilizing cylinders back to the reservoir. The front left wheel moves downwards, the rear right one upwards, once again countering the effect of body roll.

An additional Activa sphere in the front acts as an extra accumulator but the rear sphere can be connected or decoupled electrically. Depending on the position of the piston inside the electro-valve, the high pressure feed is either allowed to reach the piston 2 inside the control block, pushing it up and connecting the sphere 1 to the rest of the circuit (dashed line on the illustration), or the residual pressure in the sphere moves the piston 2 down, isolating the sphere 1.

When the Activa sphere is open to the rest of the system, roll correction is applied through a spring element formed by the accumulator and the Activa sphere. The supply side of the stabilizing cylinder pistons have half the area of the other side, connected to the Activa sphere 1 with the valve 2 open. Changes in the length of the linkage is therefore not transmitted directly to the roll bar. Upon the influence of external forces like body roll, the movement of the piston compresses the gas content in one sphere and at the same time, expands it in the other.

The stabilizing cylinder works as a spring with asymmetrical characteristics: its effective hardness is smaller around the corrected position, but it hardens progressively as the piston is forced out of that position.

The Activa system has two operating modes, depending on the position of the electro-valve 2. In the first mode roll correction is always active because the roll corrector is upset. The resulting flow of fluid will tend to move the active linkage upsetting the balance of presssure in the two extra spheres, and making the coercive force be applied through a spring element which becomes progressively stiffer the more correction is needed.

The ECU controling the electro-valve uses sensors identical to the Hydractive system. The values of vehicle speed, steering wheel rotation angle and speed determine when the second mode of anti-roll behavior has to be enforced. Similary to the operation of the suspension computer, the Activa ECU also uses the driver as the input to determine the motion of the vehicle body: if the roll is caused by the unevenness of the road surface, the steering wheel will not be rotated. In curves, the computer calculates the maximum potential lateral acceleration (vehicle speed is measured by its sensor, the turning radius is communicated by the steering wheel angle sensor, the mass of the car is a known constant— the centrifugal force can be calculated from these values) and decides wether the spring element formed by the two spheres needs to become rigid to make the system compensate for the body roll.

In this mode the Activa sphere is isolated from the rest of the system, the fluid line between the roll corrector and the active linkage is blocked at both ends, making the linkage completely rigid. Even if the roll collector end is open, the linkage remains quite rigid (providing for a very hard spring coupled with high damping); only half of the displacement escapes from the additional accumulator sphere through a restrictive regulator.

The additional damping of the Activa sphere is now switched off, the correction is applied only through the very hard roll-bar. When the possible range of correction is exhausted (strut linkage extends or contracts as far as it can), at about 0.6 g lateral acceleration, only the very hard rollbar remains functional.

The diagrams showing the kinetic characteristics of an Activa car reveal the details. The first diagram shows the relationship between time and roll angle for a constant lateral acceleration. It can be observed clearly that the Hydractive system can only limit roll damping, not roll angle. Note that the initial slope of both Hydractive curves— the section up to 0.4– 0.6 seconds— is practically the same in both soft and hard mode. This slope represents the combined hardness of the roll bar and the associated hydraulic components. Yet, the reaction time is longer in the soft mode (0.8 seconds versus 0.6, indicated by the last bend when the curve turns into a horizontal line). As the corner spheres are isolated and their combined gas volume is less in hard mode, the maximum roll angle stabilizes around 2.5 degrees while in soft mode it reaches 3 degrees.

The second diagram depicts the relation between the lateral acceleration and the roll angle. The hydraulical-mechanical roll bar of the Activa starts the same as the Hydractive system with minimum lateral acceleration. But, while the Hydractive stays almost linear— the sharper you turn, the bigger the body roll angle will be—, the Activa compensates by keeping the body roll angle at a constant below 0.5 degree up to a lateral acceleration of 0.6 g (by providing an effectively infinitely stiff roll bar setup). But even when the limits of the roll bar are reached, having contracted or extended it as far as it can go, the effective roll bar remains quite stiff: the roll angle will increase only moderately, up to a maximum of 1 degree.

Hydractive 3

The new C5 has a new suspension system, doing away with many solutions used on Citroëns for several decades, yet offering the same or even better comfort than before. Recent developments in electronics and computics made it possible to delegate many functions previously solved by me-chanical-hydraulical components to electronic units.

This third generation suspension system retains the same basic functioning as the previous systems. It also comes in two flavors: a simpler Hydractive 3 reminiscent of the original hydropneumatic suspension of the DS– GS– BX– CX and a slightly more complicated Hydractive 3+, building upon the former Hydractive I and II (actually, Hydractive 3 is not hydractive in the sense we used this term before, its only special activity is to adjust the road clearance depending on speed and road condition).

Although the basic functioning is practically the same, the actual layout underwent significant changes. Most importantly, the previously mechanically operated height correctors became electronically controlled hydraulic units. And all hydraulic units except for the spheres— which were redesigned to give unlimited life expectancy— are now housed in a single unit, the Built-in Hydroelectronic Interface (BHI). This compact unit has three main parts:

In contrast to the height correctors of previous systems, operated mechanically via a linkage coupled to the anti-roll bars, the new system used electronic sensors to learn the actual height of the suspension and electric actuators to modify the ground clearance whenever needed. The main advantage of using them is that the ECU can implement very sophisticated algorithms to derive and apply height correction, what were impossible with the mechanically linked feedback with simple thresholds.

The computer 6 is connected to the CAN multiplex network, providing access to the messages sent by the BSI and its fellow computers controlling the engine and the ABS. The inputs the suspension ECU uses comprise of rear and front body height, brake pedal, vehicle speed and acceleration, open-closed status of the doors (including the tailgate), plus the steering steering wheel angle and rotating speed on the Hydractive 3+.

As usual with Citroëns, the driver can select from four height settings (although the selector is no longer mechanically coupled with the hydraulics, it is a simple electronic switch sending signals to the computer): high, track (plus 40 mm), normal and low. The selected setting is displayed on the multifunction screen in the dashboard. The computer also prevents unsuitable settings being selected. The high option is not available when the car is traveling faster than 10 km/ h and neither track nor low mode can be selected above 40 km/ h.

In addition to the manual settings, the system adjusts the ground clearance automatically. Below 110 km/ h on well surfaced roads the ride height remains standard but as soon as this speed is exceeded, the vehicle will be lowered by 15 mm at the front and 11 mm at the rear. This change lowers the center of gravity, improving stability, lowering fuel consumption (by reducing drag) and reducing the sensibility to crosswinds. The car resumes the standard ride height when its speed drops below 90 km/ h.

On poorly surfaced roads (the computer learns about the road quality by monitoring data on vehicle speed, height and movement of the suspension) the ride height will be increased. The maximum increase would be 20 mm but this setting is only used on very poor roads and with the vehicle traveling below 60 km/ h.

The general height of the vehicle (filtering out rapid movements due to suspension travel) is checked, and if necessary, adjusted every 10 seconds and when any of the doors is opened or closed (even with the ignition switched off).

Hydractive 3+

Just like its predecessor, this system also has two modes, firm and soft. A stiffness regulator— an additional sphere and a hydraulic control block per axle— isolates or connects the corner and center spheres. Its functioning is practically equivalent to the similar control block of the Hydractive II: the computer controlled electro-valve 4 opens the feed pressure onto the isolation piston 2 and by moving it, connects the center sphere 1 to the rest of the suspension, switching the suspension to soft mode. of the suspension. Closing the electro-valve 4 obstructs the hydraulic supply coming from the BHI; the residual pressure in the center sphere 1 moves the isolation piston 2 downwards into a position which closes off the center sphere completely: the suspension switches to hard mode.

The suspension has two settings the driver can choose from, Normal and Sport. The new stiffness regulators together with the center spheres are isolated in hard mode and re-activated in soft mode in response to the various inputs received and processed by the suspension ECU. The functioning of the computer is basically similar to the Hydractive II ECU: it uses tables and rules to set up thresholds on the value on many sensor inputs to determine when to switch to hard mode. Just like on its predecessor, the Sport setting does not mean constant hard mode, just lowered, more sensitive thresholds for the switching.

The computer observes the following input parameters: the height and sport settings specified by the driver (communicated by the BSI); the vehicle speed and the longitudinal-lateral acceleration of the body (communicated on the CAN), the angle and speed of rotation of the steering wheel (the type of the sensor depends on whether the car is equipped with ESP, in this case the sensor connects to the multiplex network instead of directly to the suspension ECU), the speed of suspension travel (using the values of the front and rear height sensors), the open-closed status of the doors (communicated by the BSI) and the movement of the accelerator pedal or butterfly.

Hydractive Summary

Although every aspect of the functioning of the Hydractive systems was described in the previous chapters, considering the number of factors influencing the suspension and the amount of rules and decisions made by the computer, it is not easy to graps the actual behavior of the car, including the differences in the various Hydractive generations. To make it easier, we summarize how the various Hydractive systems work in real life.

Hydractive 1

This suspension system was used on early XMs. When you open the doors or the tailgate, the car will switch to soft mode. As you get into the car or put the luggage into it, it stays soft for as long as any of the doors are open (but for a maximum of ten minutes, with the exception of very early XMs without this extra timer). When you shut the doors and switch the ignition on, the car will remain in (or switch to) soft mode.

Hydractive 2

Hydractive 3

Hydractive 3+


Steering

Power Assisted Steering

The PAS steering (DIRASS, Direction Assistée) used on Citroëns is not radically different from similar systems on other cars. Naturally, having a high pressure hydraulic system at disposal influences the layout.

The fluid requirements of the various hydraulics subsystems differ significantly: while the brakes require only a very little amount of LHM and the suspension somewhat more, the power steering cannot work without large amounts of mineral fluid provided at a moment's notice. A flow distributor built into the first hydraulic circuit— that of the hydraulic pump, the main accumulator and the pressure regula-tor— controls the hydraulic pressure between the steering circuit and the suspension-brake circuits on PAS cars.

The rest is rather simple. A hydraulic ram cylinder is mounted on the rack of a traditional rack-and-pinion steer-ing gear unit. The pressure of the hydraulic fluid supplied to assist the driver in turning the steering wheel is controlled by the flow distributor and a control valve. The flow dis-tributor has the following components:

 1. a slide valve to divide the amount of fluid;
 2. another slide valve to limit the amount of fluid;
 3. a pressure limiting valve to limit the pressure of the LHM when the steering wheel is turned completely to lock; The steering control valve has three important elements:
 4. a distributor mounted to the pinion;
 5. a rotor fixed on the end of the steering rack;
 6. a torsion bar between the distributor and the rotor.

On the main illustration, the power assisted steering system is shown when it operates with the steering wheel in the straight-ahead position and the pressure regulator is switched on. The slide valve 1 inside the flow distributor divides the mineral fluid coming from the high pressure pump between the main and the steering hydraulic circuits (the main circuit having priority). Both the distributor 4 and the rotor 5 are in neutral position— the torsion bar between the two is not functioning). Both chambers of the ram cylinder are fed without pressure. All the fluid arriving through the distributor flows back to the LHM reservoir.

When the pressure regulator switches off while the steering wheel still is in its straight-ahead position, the pressure starts to rise until it reaches 170 bar again and disconnects the feed to the main accumulator. The main slide valve of the pressure regulator is connected to the second feeding channel of the flow distributor. All the fluid supplied by the HP pump now feeds the flow distributor where the slide valve 2 is responsible for limiting the amount of fluid transported by the control valve. The whole amount of fluid still returns to the reservoir.

Now let's assume the driver starts to steer to the right. The rotor 5 starts to rotate with reference to the distributor 4. The control valve closes the path of the fluid coming from the flow distributor which no longer is allowed to enter the valve. The pressure begins to rise in the circuit between the control valve and the flow distributor, moving the slide valve 1, which in turn modifies the ratio of fluid, favoring the PAS circuit. The fluid will enter the right chamber of the ram cylinder while the left chamber can be emptied into the reservoir via the rotor of the control valve. This pressure difference moves the piston 7 to the left inside the cylinder, helping the car to make a right turn. If the steering wheel stays at the right lock, the pressure limiting valve 3 inside the flow distributor maintains a maximum pressure of 140 bar— when the pressure rises above this value, the fluid pushes the ball of the valve backwards, sending the excess fluid back to the reservoir..

When the steering wheel is turned to the left, the rotor 5 rotates in the opposite direction. It starts by cutting of the return of fluid to the main reservoir. The pressure will rise again in the circuit between the flow distrib-utor and the control valve. The rotor allows the LHM to enter both chambers of the steering ram, however, the pressed area of the left chamber is twice as large as that of the right chamber, thus the piston will move to the right, helping the car turn to the left.

The hydraulic assistance is only needed while the driver is actually turning the steering wheel. When the rotating force on the steering wheel ceases— the driver has finished turning the wheel—, the angle difference between the distributor 4 and the rotor 5, made possible by the flexibility of the torsion bar 6 disappears, reverting the system to the neutral position, stopping the power assistance. When the driver releases the steering wheel back to the straight-ahead position, an opposite operation will start.

Later XMs and Xantiae omit this distributor and use a two-section high pressure pump with two independent outputs instead: six pistons provide LHM for the power steering, two pistons for the rest of the hydraulics.

DIRAVI Steering

Another gem of engineering, the DIRAVI steering, made its debut on the SM, excelled in many CXs and the flagship, V6 XMs (left hand only, the small amount sold in the UK never justified the ex-penses of the conversion to RHD).

The DIRAVI (Direction Rappel Asservi, Steering with Limiting Counterforce) steering is as unique as the hydropneumatic suspension— it was never used by any other manufacturer, although its excellence over conventional power assisted systems speaks for itself.

As usual, it has some quirks confusing the average driver during their first meeting. First of all, it is geared very high: it only took two turns of the steering wheel from lock to lock (one turn for each side) to steer on the SM. Later models, the CX and the XM retained this feature although the number of turns was larger (2.5 and 3.3). The gear ratio could have been much higher, the engineers themselves insisted on a single turn lock to lock for the SM (which would, interestingly, void the need for a circular steering wheel completely). The final solution was a compromise to reduce the initial strangeness of the steering for the drivers already accustomed to traditional systems.

Certainly, making the gearing so high is not complicated in itself but a conventional (even power assisted) system with such rapid response would be unusable. As the car obviously has to have a similar turning circle as other cars, too responsive a steering would mean that even the slightest movement of the steering wheel would induce excessive deviation of the car from the straight line. To avoid this, it uses an opposing force, increasing with the vehicle speed. With this setup, in spite of the very high gearing, it is very easy to use it during parking, yet it offers exceptional stability at high speeds: it actually runs like a train on its rails, requiring a sensible amount of force on the steering wheel to deviate it from the straight line. And an additional feature: the steering wheel (and the roadwheels, naturally) center themselves even if the car is stationary.

Second, there is no feeling of feedback from the road through the steering wheel. Other steering systems have a constant mechanical connection between the steering wheel and the roadwheels, the DIRASS only adds some force to the one exerted by the driver. DIRAVI is different: simply put, the usual path between the steering wheel and the steering rack is divided into two halves, with a hydraulic unit in the middle. When the driver turns the steering wheel, this only operates the gears and valves in the hydraulic unit. The hydraulic pressure then moves the steering cylinder and the roadwheels. The lower half of the mechanics works in the opposite direction, as a negative feedback, returning the hydraulic system to the neutral position as soon as the wheels reach the required direction. The hydraulic cylinder and the wheels become locked, no bump or pothole can deviate them from their determined direction. Note that this neutral position is not always the straight-ahead direction, the hydraulics return to neutral whenever the steering wheel is held at a given angle for any longer period of time. Letting the steering wheel rotate back or turning it further in the previous direction will initiate a new mechanical-hydraulical cycle as described above.

Thus, the lower mechanical link, the feedback from the roadwheels does not extend beyond the hydraulic unit. Everything the driver feels is generated artificially. One drawback for uninitiated drivers is the lack of noticeable feedback indicating that the wheels are skidding or driving in a ditch. The driver has to learn to feel the behavior of the car via other sensory means and this is probably the main reason why anyone not prepared for a period of learning will immediately dislike DIRAVI. But once accustomed to the system, it is more ergonomic and stress-free than any other steering system.

The DIRAVI system uses four main components: The steering rack and hydraulic ram cylinder with a piston inside. The areas on which the pressure acts on the left and right sides of the piston are different— the left one is twice as large as the right one—, thus to keep the piston in neutral position, the right hand side must have twice as much hydraulic pressure than the left hand side. As this side is fed from the high pressure of the hydraulic system, a control unit manipulates the pressure on the other side.

This steering control unit is connected to the steering column. It has a coupling 4 inside which is very loosely connected, with a significant amount of free play (nearly 30 de-grees). Under normal circumstances this coupling stays in the middle, so the free play is irrelevant but it serves as a mechanical backup for safety if there would be any failure in the hydraulic system. In this case, the car can be steered mechanically, although much heavier and with a large free play on the steering wheel.

The main illustration shows the steering system with the steering wheel in the straight-ahead position. When the driver rotates the steering wheel, the steering column turns the gear 1 inside the control unit. The set of levers 9 attached to this wheel transform the relative rotation (relative to the previous hydraulically stabilized steering wheel position) of the steering wheel into a horizontal motion: turning the steering wheel to the left pulls the slide valve 3, letting the high pressure fluid enter the left chamber of the cylinder. The right chamber is constantly at this same pressure, however, the area on the left side of the piston is twice as large as on the other side, thus the resulting higher force will move the steering rack to the right, turning the road-wheels to the left.

If the driver rotates the steering wheel to the right, the levers 9 push the slide valve 3, draining the LHM from the left chamber of the cylinder back to the reservoir. As the right chamber is still under the constant pressure, the resulting force moves the rack to the left, thus the car starts to turn to the right.

As we have already mentioned, the moving steering rack rotates the pinion and— through the steering feedback— the cogwheel 2. The levers linking this gear to the valve 3 now work in the opposite direction, returning the valve to its neutral position, cutting off the LHM supply to the steering rack. The roadwheels stay in the angled position corresponding to the position of the steering wheel; due to the closed valve 3, the steering gear and the roadwheels are hydraulically locked, resulting in high turning stability.

To make the steering progressively heavier as the speed of the vehicle increases, the steering centering pressure regulator— a centrifugal device— is driven by a cable from the gearbox. Its spinning weights open up a slide valve 8 ad-mitting some fluid from the high pressure circuit into the centering device, or closes it to drain the extra fluid back to the reservoir.

The faster the car runs, the bigger is this hydraulic pres-sure sent to the steering wheel centering device. This consists of an eccentric cam 5 geared to the steering wheel side of the unit, with a ratio making it turn less than a full turn while the steering wheel is rotated from lock to lock. A piston 6 forced down by the mentioned hydraulic pressure pushes a roller 7 against this cam. Being eccentric, the only stable position is when the cam is centered. The centering force can be regulated by changing the hydraulic pressure behind the piston.

The hydraulic pressure behind the piston 6— being dependent on the vehicle speed — represents the progressive counter-force needed to make the steering gradually heavier at highway speeds. In addition, it returns the steering gear to the neutral, straight-ahead position when the driver releases the steering wheel. While the wheels of a DIRASS car return to the center themselves, forcing the rack and steering wheel as well, on DIRAVI the opposite is true: the force on the angled wheels is attenuated infinitely, having no influence whatsoever on the steering wheel. This additional device returns the steering wheel to the center instead, just as if you have turned it back yourself.

During the rotation of the steering wheel, the lower piston was pushed up by the roller 7 and the eccentric cam 5. The fluid leaves the chamber through the ball valve now opened. While this piston moves upwards, it compresses the spring, which in turn pushes the upper piston slightly up, freeing the calibrated bore Ű.

As soon as the driver releases the steering wheel, the opposite of the previous operation takes place. The ball valve will be closed by the entering fluid, thus the LHM has to go through the center bore of the upper piston, leaving via the calibrated bore Ű. Due to this resistance, it carries the upper piston down slightly, compressing the spring. This downward force pushes the lower piston together with the roller 7 down, and the torque exerted on the eccentric cam 5 forces that to rotate back into its neutral position, returning the complete steering gear to the straight-ahead position. At the end, the spring will return the upper piston to its original position inside the centering device. The restriction of the bore Ű keeps the steering wheel from returning to the center position too fast.

The last component is an adjustment cam allowing the adjustment of the pinion relative to the disk on the pinion end of the steering column.

Self-steering Rear

...


Brakes

Standard braking system

...

Back to the suspension and brakes for a second. The rear sinks imperceptibly or not at all when braking— the amount of LHM that goes into the rear brakes is infinitesimal— prob-ably on the order of 1– 2 ccm. Most of the LHM that is 'lost' is the leakage of the brake valve. At best the rear end can sink until the rear corrector starts replenishing the pressure, and that's normally about 3 cm maximum, typically half of that. In other words: this scarcely produces any anti-dive be-haviour. What does produce anti-dive behaviour is the trail-ing arm geometry of the rear end. Along with the low pro-file of such suspension, the anti-dive behaviour is it's main reason for being. When the brakes bite, in effect they want to fix the wheel to the trailing arm. If the car is moving for-ward, this automatically wants to move the point where the trailing arm attaches to the body, down. Voila, the rear end goes down. Incidentally, this is why HP Cits brake signifi-cantly worse going backwards, and also tend to lift the rear end when doing that.

Stop breaking, please …

CX Breaks have a rear brake force limiter to ensure that when there is no pressure in the rear suspension (the suspension is set to low), the force of the spring 4 keeps the piston in the neutral position, completely closing the feed to the rear brakes from the brake compensator valve.

When the suspension is under normal pressure, the force 1 supplied by the rear suspension fluid exceeds the counter force 2 provided by the spring. The piston stays in the open position, letting the fluid pass to the rear brakes. As soon as the driver starts braking, the force 2 increases by the additional pressure coming from the front brakes, entering through the ball valve 3.

As soon as the incoming front brake pressure exceeds the rear suspension pressure by more than 28 bar (in other words, the combined force of front pressure and that of the calibrated spring 4 becomes larger than the rear suspension pressure), the piston moves again to the left, cutting out the additional pressure to the rear brakes, which will then continue to brake with this constant pressure. To avoid a sudden cut-off of pressure, a ball valve 3 combined with a damping ??? is used to smoothen the changes. Bypass ???

Anti-lock Braking System

Models with higher performance level came fitted with ABS.

The principle of operation is the same as on cars with conventional braking systems but the layout is much simpler as all we need to control the operating pressure of the brakes are a few electro-valves.

During breaking, the ABS computer monitors the changes in the rotational speed of each roadwheel, communicated by inductive magnetic sensors reading the individual cogs of a toothed wheel fitted inside the cavity of the brake discs. The computer does not interfere with the braking if the vehicle speed (as measured with the same sensors) is below 5 km/ h.

If any of the wheels begins to slow at a faster rate than the others, the ABS reduces the hydraulic pressure fed to the brake caliper of the wheel in question to avoid the wheel being locked. Although every wheel has its own sensor, the rear brake calipers receive the same pressure, only the front ones are fed separately. As soon as road grip is regained, the hydraulic pressure to the brake will be restored. The computer is capable of cycling the pressure with a frequency of several times a second.

To actually control the pressure, the system uses a three-unit hydraulic block (one block each for the front brakes, one for both rear brakes). All three units comprise two electro-valves, an inlet 1 and a return 2 valve.

During the rising period of normal braking, without the need for the intervention of the ABS computer, the brakes operate in phase 1: the inlet valve 1 is open but the return valve 2 is closed. The braking functions as in a system without ABS: the incoming hydraulic pressure is directly routed to the brake caliper.

Under constant breaking (phase 2) both valves close to maintain a steady hydraulic pressure in the brake calipers. When the ECU senses the need for intervention, the electro-valves proceed to phase 3: the inlet valve 1 closes while the return valve 2 closes. Hydraulic pressure will be released from the brake caliper, reducing the braking force. To restore the braking effort, the ECU will return to phase 1 in a short while.

The ABS computer has a built-in diagnostic feature, checking the components both when the ignition is turned on and during braking. Any failure will be reported by a warning lamp or a warning message of the board com-puter. As you can see from the illustration, the springs in-side the valves are located in such a way that the mechani-cal default mode is phase 1— the normal braking— for all three hydraulic blocks. Any failure in the ABS system will therefore revert it to the usual, non-assisted braking.

Early CXs has a slightly different ABS system. The general layout is the same, but the hydraulic block only has three valves, one for each brake circuit, however, they have three positions. Without energizing current, they route the fluid coming from the brake accumulator to the brakes. In phase 2, a medium current switches them to isolate the brake calipers, while a larger current opens it completely to let the pressure escape from the brakes into the return lines.

On XM the hydraulic block has five electro-valves only. I am not sure how they connect internally, but I suspect that the valve that closes supply for the front brakes is common for the left and right wheel ???


Electrical Systems

Multiplex network

Circuit layouts already universally adopted in computers finally made their way into contemporary cars. Although their functioning might be frighteningly complex for people used to traditional circuits, they actually make the cabling very simple and the addition of component interactions possible in ways never experienced before.

Conventionally, cars used individual wires connecting the various elements— steadily increasing in number— on board. The huge amount of wires, connectors, wiring harnesses were a constant source of connection problems. The various circuits were largely independent (sharing only the feed and the ground), although some components had to interact (for instance, fog lights should work only when the headlights are switched on), necessitating connections between the various components (usually using some kind of a switching logic, relays for simpler tasks and small electronic modules for more complicated ones).

As various subsystems (engine management, suspension, ABS, etc.) came from different manufacturers, some functions were even built in parallel. Several subsystems might rely on the signal sent by a coolant temperature or a vehicle speed sensor but it was simpler for the manufacturers to fit two or three such sensors into various places, using every one of them only by their respective subsystem, than to find ways to share the sensors, introducing interconnecting wires and the danger of one failing subsystem to influence the others.

The multiplex wiring first seen on late XMs and later used on newer models like the Xsara Picasso or the C5 introduces a radically different concept: just like in the computer used to read this book, there is a central backbone circuit called bus which goes around the whole car— actually, there are four of them, a Controller Area Network (CAN) and three Vehicle Area Networks (VANs), dealing with different areas: the CAN is only responsible for the connection between the central unit and the engine, gearbox and suspension computers, the VANs for the rest of the systems: the first serves the safety systems like the airbag, the second the various doors (including the sunroof) and the anti-theft system, the third everything else: the instrumentation and the comfort gadgets.

The bus— in contrast to the traditional wiring harnesses hosting many individual wires running side by side to serve different components— is a common channel of information flow for all components connecting to it. It uses only two wires which all associated components connect to in parallel (in addition to this, the devices are connected to the ground as usual; the two input wires serve as a safety measure, using them both makes the system resistant to any outside interference, and the whole system remains functional even if one of the bus wires becomes broken, shorted to ground or positive feed). There is no special controller or owner of this bus, each device connecting to it is free to send or receive messages and commands to the others, at a rather high speed (approximately ??? messages per second).

Buses in the C5

Each message or command is a sequence of a few numbers, specifying:

Each major unit sends its own data into the network at pre-determined intervals, marking the message with its own address as a sender (some simpler sensors are connected directly to a computer which sends the messages relating to their measured values on their behalf). With our example, the fuel level sensor sends the amount of fuel it measures, specifying the central unit (BSI) as the intended recipient. As soon as the BSI sees this message circulating on the network, it processes it by retrieving the data— the value of fuel level— from the message and comparing it to the previously known value. As the amount of fuel is not supposed to change drastically from one moment to the other, it discards the new value if it differs too much from the previous one.

If the new value is acceptable, the BSI emits another message of its own, addressed to the instrument panel this time. As the instrument panel receives this second message, it extracts the data representing the amount of fuel left in the tank and turns this signal into the physical rotation of the gauge needle.

All devices are constantly observing the bus for messages addressed to them, ignoring the ones sent to other recipients (although there are special broadcast messages sent to all devices, without specifying a single addressee)— actually, the instrument panel saw the original message coming from the level sensor as well but ignored it, it only acted when the second message, sent by the BSI and addressed specifically to it, arrived.

All components work in a similar way. Some are simple enough to send a few simple messages (like sensors or switches) or to receive only a few ones (like electric window motors). Others are complex subsystems themselves, like the suspension, observing the input from a large number of sensors and performing complex operations. But as they are all connected to a common bus, the possibility of interaction is already there. Whether the headlights light up, the electric windows close and the wiper starts to work in case of rain, or whether the passenger side external rear view mirror folds down when engaging reverse gear have all become a simple question of software written for the central unit. Adding a new feature does not require building a single extra wire or connection, just to add a few lines to the software.

Center of Attention

The four networks all connect to the central unit, the Built-in Systems Interface (BSI). This control unit manages the flow of information between the networks (many of the messages generated in one network has to be relayed to another, just one example is the suspension computer— connected to CAN— being interested in messages about the open or closed position of the doors— communicated on VAN 2).

In addition to that, the BSI offers an interface to the outside world as well, a diagnostic socket which can be used to check, test and configure the whole system.

The multiplex system switches to an energy-saving low power mode whenever possible.


Air Conditioning

Air conditioning

Once considered pure luxury, air conditioning and other forms of climate control have became stan-dard items on today's car. After all, creating an acceptable environment for the driver is more than a mere question of comfort, it contributes to safety to a great extent.

There were several climate control systems fitted to our Citroëns, offering various degrees of automation of keeping the climatic conditions inside the car. The system can be manual, semi-automatic or automatic. The manual version also came with separate settings for driver and passenger.

The semi-automatic system is rather similar to the manual one, the visible difference is that the operating knob on the dashboard is marked in degrees instead of just blue and red. The direction and recirculation controls are indentical to the manual system. The automatic climate control looks radically different, with a controlling panel using buttons and a digital temperature display.

The AC system in the XM is fairly simple. If it is on, the air is always cooled to about 8– 10 °C on the inlet side (this is varied between the air intake from outside and recirculation from the inside) and then if you set a higher temperature, it's reheated. The heater also always works, its effect is only regulated by allowing air to flow or not to flow through it (this is what the flap valve does). The air always flows through the AC heat exchanger. As a result, the AC also dries out the air whenever it is on. Once the air passes out of the temperature regulating flap valve, another flap valve regulates where it goes inside the cabin. That's really all there is to it.

The AC system itself is almost self-sufficient. It has a radiator, compressor, heat exchanger with evaporator, and a condenser— and the connecting pipes. The climate control ECU actually only provides a signal to a relay that switches the AC system on by operating the electric clutch on the compressor. This same signal switches the radiator fans on to the low speed. The AC system in turn sends a 'fans to full speed' signal to the fan controller, when the coolant temperature reaches a trip point (this is handled by a different switch section in the same pressure sensitive switch that prevents the AC going on without any coolant in the system, described above).

As far as I know (unless it changed in later versions), the AC itself (as oposed to climate control) never had an ECU.

The evaporator has an integrated pressure/ temperature valve, opening up the pressure line to the return line.

After coming through the evaporator, the temperature of the fluid (more precisely, a mixture of liquid and vapor) suddenly drops because of the drop in pressure. It enters the heat exchanger which operates like a radiator, cooling the air and heating itself up. The fluid then goes back to the drier-radiator-compressor end of the loop. The condensed moisture is collected from the heat exchanger and let out through to floor of the cabin via a plastic tube.

As the air always enters through the heat exchanger, and whether it gets cooled at this point, depends only on whether the compressor is working or not. The temperature flap only decides which part of the air is going to be taken before or after the heater radiator. This is how the temperature is regulated.

When the compressor is on, is to condense the moisture out of the air, and then re-heat it as necessary to the temperature set on the controls. Since the temperature is regulated by the temperature flap, it has really nothing to do with the compressor at all— the only consequence of the compressor not working (for any reason) is that the system will obviously not be able to produce a temperature lower than ambient.

There are four sensors providing input. The first one is at the entrance of the air, before the heat exchanger, the second one after the temperature flap, the third one on the roof, and the last one in the heat exchanger. They have very different but sometimes overlapping roles.

The first three collectively influence temperature regulation. In particular, the sensors after the temperature flap and on the roof determine what the actual temperature is. The sensors before the heat exchanger and after the temper-ature flap decide how fast the temperature flap will be moved to prevent extremely fast changes in temperature in the cabin. This does not alway work very well, which is why you get a blast of air when the system is set on auto and you leave the car in the sun in summer. Both of these param-eters (temperature and temperature difference) influence the fan speed.

The sensor before and in the heat exchanger as well as the teperature selection, influence the AC part, i. e. the oper-ation of the compressor. For instance, the compressor will not operate below a certain external temperature. Also, it will not operate if the temperature is set to maximum.

When the system is cooling the incoming air, it needs to have the exchanger at a temperature which is lower than the ambient air temperature, obviously. As the compressor either runs or not, it cannot cool just a little bit— it always either runs on full or does not run. When it starts, it will start cooling the heat exchanger. How cold it will get, depends on how hot the incoming air is and how much air is coming in. In any case, when it gets significantly colder than the incoming air, the moisture from the air will start to condense on the heat exchanger, which is why there is a collector underneath it and a drip outlet. If the compressor keeps on working, while the heat that needs to be taken from the air is lower from the heat transfer ability of the whole system, the heat exchanger will continue to progressively get colder. If nothing is done, it will get well below freezing (it can go as low as –40 °C given proper fluid, and of course construction designed for this). What will happen then is that the condensed water from the air will start freezing on the heat exchanger fins, and eventually, the whole thing will become a solid block of ice (usually there will be a crackling noise to acompany the event), preventing actual air flow. If the condition persists, the pressure in the system will build up until the valve in the evaporator opens, and by this time it is possible that the fluid actually gets heated up enough that the remaining part going through the heat exchanger will actually melt the ice producing a fog (I've seen it happen!). All of this will be the lucky turn of events, asuming the ice has not cracked the heat exchanger and that there is no fluid leak.

So, obviously, there is a sensor, and that's the fourth one in this story, which detects the temperature of the heat exchanger becoming too low. When that happens, the compressor is cut out, until the heat exchanger temperature rises to an acceptable level. The thermal inertia and different cut out and cut in temperatures insure that the compressor doesn't keep switching on and off too quickly, which would place an undue strain on the electromagnetic clutch.

The logic in the ECU is done very simply, if the fourth sensor detects that the heat exchanger is too cold, the compressor will switch off, regardless of the AC switch and temperature set. The only thing it will do, as I said in the earlier mail, is that it will switch on for about 1 second whenever the AC switch is turned on, this is probably some ECU feature. The compressor will never turn on if the gas pressure is insufficient, and this part is handled by the pressure switch on the drier, and has nothing to do with the ECU. In fact, the ECU only gives the whole system a 'go-ahead'.


Appendix

ORGA number

This number shows the day when your car was actually assembled on the production line. The dealers and parts stores use this number (often called ORGA or RP number, the second stands for Replacement Parts) to identify the various parts and components fitted to your car.

On various models, the ORGA number can be found in different locations. It is on the top of the left hand suspension turret on Visas, C15s, AXs and CXs (often hidden by the wiring harness). BXs and XMs have it stamped on the left hand front door A-pillar, above the courtesy light switch. On the GSA you find it on the inner right front wing. Xantiae switched to the other side: the number can be found on the bulkhead just in front of the right suspension sphere.

Calculating the production date is very easy using the following table. Locate the largest number in the table still less than or equal to your organization number. To see an example, let's assume the number is 4859. Then the largest num-ber will be 4832 in the cell February 1990. Just subtract this number from your organization number to get the day of the month of the production of your car (in our example, 4859 – 4832= 27 yields February 27, 1990). If you receive the non-existent date zero (this happens

when your organization number is not greater than but equal to the number in the table), simply take the last day of the previous month. For instance, for the organization number 5013 the largest number in the table is 5013 in the cell August 1990, subtraction results in zero, hence the production date is July 31, 1990.

orga numbers


napisał: Zeljko Nastasic´i Gábor Deák Jahn

tłumaczył: nazgul